algemene voorwaarden NVM vastgoedPRO SER

NVM: 'Oproep VEH over voorwaarden volstrekt voorbarig en verwarrend'

De NVM reageert vandaag verbolgen op het advies van de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond (CB) aan klanten van NVM of VBO Makelaars, om de makelaar een ‘reparatieformulier’ te laten ondertekenen. 'Wij spreken binnenkort weer met de SER over de consumentenvoorwaarden. Deze oproep is volstrekt voorbarig.' 

Vandaag bracht de VEH het nieuws naar buiten dat zij consumenten met een NVM of VBO Makelaar aanraadt om hem of haar een ‘reparatieformulier’ te laten ondertekenen. De vereniging vindt de algemene voorwaarden die NVM en VBO Makelaar hanteren namelijk verouderd. De NVM reageert verontwaardigd: "Wij bespreken de consumentenvoorwaarden binnenkort weer met de SER, het officiële orgaan waarmee brancheverenigingen en consumentenorganisaties goede, algemeen geldende consumentenvoorwaarden vastleggen. Deze oproep is volstrekt voorbarig", aldus woordvoerder bij de NVM Roeland Kimman.  

Nieuwe algemene voorwaarden

Per 1 juni jl. hebben VEH en CB met makelaarsorganisatie VastgoedPRO nieuwe algemene voorwaarden afgesloten voor de dienstverlening van makelaars. NVM en VBO Makelaar kiezen er vooralsnog voor om met de SER-consumentenvoorwaarden te blijven werken die voor het laatst in 2015 zijn geupdate. Volgens de consumentenorganisaties zijn deze niet meer van deze tijd, vandaar dat zij met VastgoedPro kwamen tot nieuwe consumentenvoorwaarden. 'Klanten van een NVM of VBO MAkelaar kunnen echter nu al van de nieuwe voorwaarden profiteren, door hun makelaar het reparatieformulier te laten tekenen', laat VEH vandaag op haar website weten. 

'Voorbarig en verwarrend'

De NVM is boos over de uiting. "Wij hanteren inderdaad vooralsnog de algemeen geldende consumentenvoorwaarden voor de makelaardij, die in 2015 zijn geupdate in overleg met de Sociaal Economische Raad (SER), de Consumentenbond, de VEH en alle brancheverenigingen. Een nieuw overleg met al deze partijen zou na de zomervakantie worden gepland, om te bekijken of vernieuwde consumentenvoorwaarden inderdaad nodig zijn. Om dan nu ineens naar buiten te komen met nieuwe voorwaarden die tussen slechts twee partijen zijn ontwikkeld en de geldende SER-voorwaarden verouderd te noemen, kan wat ons betreft niet door de beugel. Het geeft een verkeerd beeld van de situatie en zaait onnodig verwarring bij de consument", aldus Kimman. "Hoe moet een klant van een VastgoedPRO-makelaar nu weten welke consumentenvoorwaarden nu gelden? De officiële SER-voorwaarden of de nieuwe voorwaarden?" 

Rol SER

Bij de SER vindt overleg plaats tussen branche- en consumentenorganisaties over de algemene voorwaarden voor consumenten. Algemene voorwaarden zijn de zogenoemde kleine lettertjes in een koop- of andere overeenkomst tussen consument en ondernemer. Als de brancheorganisaties én de consumentenorganisaties zich hierover gezamenlijk buigen, ontstaan evenwichtige, zogeheten Tweezijdige Algemene Voorwaarden, zo is de gedachte achter deze werkwijze. 

'Voordelen zijn: de consument weet dat de voorwaarden door zijn belangenorganisatie in orde zijn bevonden. De ondernemer beschikt over algemene voorwaarden die de consument vertrouwen inboezemen. Evenwichtige en duidelijke algemene voorwaarden helpen geschillen tussen consumenten en ondernemers voorkomen', aldus de website van de SER.

Tweezijdige Algemene Voorwaarden

Consumentenvoorwaarden die op deze manier tot stand zijn gekomen, heten ook wel tweezijdige Algemene Voorwaarden. Bij de SER zijn inmiddels voor een groot aantal branches zulke tweezijdige consumentenvoorwaarden opgesteld. Ze zijn herkenbaar aan het tweezijdigheidlogo of de tweezijdigheidclausule in de aanhef van de voorwaarden. Sluitstuk van dit overleg tussen ondernemers en consumenten is een tweezijdig samengestelde geschillencommissie onder de vlag van De Geschillencommissie. Deze onafhankelijke Geschillencommissies behandelen veel consumentengeschillen, die anders voor de rechter zouden kunnen komen, op een laagdrempelige en bindende manier af. 

Rol Consumentenbond en VEH

Het overleg tussen branche- en consumentenorganisaties over tweezijdige Algemene Voorwaarden vindt plaats onder de hoede van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ). Namens de consumenten neemt altijd de Consumentenbond aan het overleg deel. Ook andere consumentenorganisaties zoals de Vereniging Eigen Huis zijn bij het overleg betrokken.

'Makkelijker vergelijken'

Ondanks dat de SER niet betrokken is bij het naar buiten brengen van deze nieuwe voorwaarden, zeggen de VEH en CB in hun oproep van vandaag te willen komen tot voorwaarden die voor alle makelaars gelden. In de nieuwe voorwaarden die de consumentenorganisaties met VastgoedPRO zijn overeengekomen, is volgens de partijen helder wat de makelaar precies gaat doen om tot de verkoop of aankoop van een woning te komen en welke vergoeding de makelaar hiervoor krijgt. Daartoe zijn naast de algemene voorwaarden een modelopdracht opgesteld en een prijslijst. Op die manier wordt het volgens de drie partijen voor consumenten gemakkelijker om offertes van makelaars te vergelijken.

Ook zijn de algemene voorwaarden in heldere en voor consumenten begrijpelijke taal opschreven, aldus de VEH. Vaktermen en juridisch jargon zijn uit de voorwaarden verdwenen. Tenslotte zijn inhoudelijke wijzigingen overeengekomen over de gevolgen van bijzondere situaties die kunnen voorkomen zoals een echtscheiding of overlijden van de opdrachtgever(s).

Overleg gepland

De nieuwe voorwaarden kennen een voorgeschiedenis van langdurig en intensief overleg, ook met NVM en VBO Makelaar. Uiteindelijk hebben deze brancheverenigingen echter besloten om af te haken, aldus VEH. "Dat is pertinent onwaar", aldus Kimman. "De VEH wil graag dat de SER aan deze nieuwe voorwaarden dezelfde officiële status toekent als aan de huidige ACV. De SER hecht echter veel waarde aan voldoende draagvlak binnen de makelaarsbranche. Het SER-secretariaat heeft daarom voorgesteld om een formele vergadering te organiseren waarin de branche op representatieve wijze vertegenwoordigd wordt. Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft die uitnodiging aanvaard maar blijft desondanks verwarring zaaien met dit persbericht. Anders dan VEH het -tegen beter weten in - doet voorkomen blijven de bestaande Algemene Consumenten Voorwaarden gewoon van kracht." De VEH bevestigt dat alle onderhandelingspartijen nog in overleg gaan in een commissie van de SER om om een update of eventuele nieuwe algemene voorwaarden te bespreken.

In vastgoed 9 is er een uitgebreid artikel geschreven waarin de situatie rondom de consumentenvoorwaarden genuanceerd uiteen worden gezet. Vraag uw extra voordelige proefabonnement hier aan.