Door de komst van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunnen gedupeerde eigenaren in een aantal gemeentes vanaf 2017 financieel geholpen worden. Dit vereist meer kennis bij de diverse betrokkenen over de funderingsproblematiek die zich voordoet bij houten paalfunderingen, met name bij woningen.

Locatie: 
Delft