Cursus: Aanpak herstel houten paalfunderingen

Door de komst van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunnen gedupeerde eigenaren in een aantal gemeentes vanaf 2017 financieel geholpen worden. Dit vereist meer kennis bij de diverse betrokkenen over de funderingsproblematiek die zich voordoet bij houten paalfunderingen, met name bij woningen.

Preventie en herstel schade houten paalfunderingen

Op het cursusprogramma staat:
• de oorzaken en de omvang van de problematiek
• methodes van onderzoek om de omvang en schade te herkennen en te analyseren
• het beleid op landelijk en lokaal niveau om schade aan funderingen te herstellen
• constructieve aspecten, hersteltechnieken, procesbegeleiding en uitvoeringsaspecten
• preventieve maatregelen en digitale monitoring

Voor wie?

• professionals in het werkveld van funderingsonderzoek, (proces)begeleiding, beleidsadvisering en
uitvoering funderingsherstel
• personen werkzaam bij diverse overheden die met de problematiek van houten paalfunderingen te
maken krijgen
• ingenieursbureaus, consultants, procesbureaus, aannemers
• geïnteresseerde gedupeerden

Programma

Dag 1
Funderingsproblematiek algemeen

• Introductie
• Oorzaken, omvang, samenhang, impact
• Delfstoffenwinning en funderingsschade
• Beleid, overheden en financiering
• Erkenningsregeling funderingsproblematiek
• Integrale wijkaanpak funderingsproblematiek

Dag 2
Funderingsonderzoek

• Funderingsonderzoek: richtlijn 2016, geotechnische aspecten en metingen aan opbouw
• Grondwateraspecten
• Houten paal aantasting, berekeningen resterende levensduur
• Monitoring, code oranje, satellietmetingen

Dag 3
Proces, advies en financiële aspecten

• Procesbegeleiding
• Kostensoorten en kengetallen
• Juridische aspecten
• Vereniging van eigenaren en funderingsherstel
• Financiering, fonds duurzaam funderingsherstel

Dag 4
Uitvoeringsaspecten herstel

• Constructieve aspecten funderingsherstel
• Uitvoeringswijze, bouwbegeleiding
• Garanties, schadeafwikkeling, verzekeringen
• Innovatieve ontwikkelingen

Cursusleiders: ir. D.A. de Jong (KCAF) en F.P.W. van der Kwaak (Hanselman Expertises BV)
Cursusdata: 4 bijeenkomsten van 14.00 tot 20.00 uur inclusief diner:
18 mei, 1 juni, 5 oktober, 12 oktober 2017
Locatie: Delft
Prijs: € 1.600,00 excl. btw
Studiepunten: 10 PDH’s Geotechniek
10 PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde
3 Kenniseenheden Constructeursregister
In samenwerking met: Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

Voeg dit evenement toe aan mijn agenda