De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. Een lastig en ingewikkeld onderwerp die WOZ. Hoe blijf je als makelaar op de hoogte? Een korte checklist WOZ.

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. Een lastig en ingewikkeld onderwerp die WOZ. Hoe blijf je als makelaar op de hoogte? Een korte checklist WOZ.

1. Blijf bij
Volg een WOZ-opleiding.

2. Bedrijfspanden
Informeer klanten met eigen bedrijfspanden over het belang van de WOZ-beschikking. Wijs er op dat het bedrijfsresultaat beinvloed kan worden door de WOZ-waarde.

3. Beroepsperiode 
Wees alert in de periode dat de WOZ-beschikkingen worden verzonden. In de zes weken daarna – de periode waarin beroep aangetekend kan worden – kan extra inzet van je verwacht worden.

4. Specialisten
Neem een WOZ- of taxatiespecialist in dienst. Je kunt ook afspraken met freelance specialisten maken of samenwerken met kantoren, die een specialist in dienst hebben.

Bron: Vastgoed