Vastgoed Actueel CPB

Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Gemeenten zullen meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist verschenen publicatie ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’.

Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Gemeenten zullen meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de zojuist verschenen publicatie ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’.

Momenteel hebben gemeenten te weinig prikkels om in te stemmen met bouwplannen, omdat bestaande bewoners daar vaak niet op zitten te wachten en er geen financiële voordelen voor de gemeente tegenover staan.
Gemeenten hebben wel invloed op de kwaliteit van woningen en op de plek waar ze worden gebouwd en stellen daar vaak hoge eisen aan. Zo komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen.

Procedures en bouwfase verkorten

Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen kunnen dat nu ook al. Zo kunnen zij flexibel zijn bij onderhandelingen over woningbouwprojecten en kunnen procedures en de bouwfase worden verkort.

Provincie maakt andere inschatting

Ook provincies kunnen een rol spelen bij het betaalbaar maken van woningen. Zij schatten de vraag naar woningen nu regelmatig lager in dan gemeenten en marktpartijen, waardoor woningbouw wordt afgeremd.

De rol van het Rijk

Ten slotte zou het Rijk een grotere rol op zich kunnen nemen bij het creëren van voldoende locaties waar gebouwd kan worden en in het beleid (bijvoorbeeld rond hypotheekrenteaftrek en de rol van corporaties) rekening kunnen houden met de effecten daarvan op de woningbouw.

Aanbod laten aansluiten bij de vraag

Het boek ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’ gaat in op de vraag hoe het aanbod van nieuwe woningen in Nederland beter aan kan sluiten bij de vraag. Terwijl de prijzen over heel Nederland het niveau van vóór de crisis hebben bereikt, laat het aantal nieuwbouwwoningen een veel bescheidener toename zien. Dit roept de vraag op hoe het aanbod van nieuwe woningen tot stand komt en welke economische factoren daarbij een rol spelen.

Bron: CPB