Vastgoed Actueel JLL woonkwaliteit

Hoe zit het met het woonklimaat in de Nederlandse gemeenten? Om deze vraag te beantwoorden, heeft JLL een Residential Ranking opgesteld. Hierin is op basis van acht hoofdthema’s die 37 uiteenlopende variabelen herbergen, een analyse gemaakt.

Hoe zit het met het woonklimaat in de Nederlandse gemeenten? Om deze vraag te beantwoorden, heeft JLL een Residential Ranking opgesteld. Hierin is op basis van acht hoofdthema’s die 37 uiteenlopende variabelen herbergen, een analyse gemaakt. De Residential Ranking is één van JLL’s nieuwe ranking producten, en volgt na drie edities van de Office Ranking en een editie van de Logistieke Ranking.

Amsterdam staat aan top van de Residential Ranking 2017. De hoofdstad van Nederland behaalt de hoogste score van alle gemeenten met 50.000 inwoners of meer. Vooral de economische kracht, de demografische vooruitzichten en het hoge voorzieningenniveau voor haar inwoners zijn onderscheidend ten opzichte van de overige Nederlandse steden. Utrecht staat op de tweede plaats en Zwolle op een derde plek. Zwolle scoort relatief hoog op alle criteria en onderscheidt zich met beleggingsdynamiek.

Aandachtspunten

Uit de analyse van JLL kunnen meerdere aandachtspunten voor een nieuw kabinet worden opgemaakt, om de woonkwaliteit te waarborgen. Allereerst dient er volgens JLL op nationaal niveau zorg gedragen te worden voor de (her)ontwikkelingsopgave. Op kwantitatief vlak is er in Nederland, afhankelijk van de regio, zowel verruiming als krimp van de woningvoorraad gewenst. Op kwalitatief vlak dient er kritisch gekeken te worden naar de veranderende woonwensen van consumenten.

Sturing

Jorn Thoomes, Head of Residential Capital Markets JLL Nederland, voegt hieraan toe: “Er moet op landelijk niveau meer sturing komen op grondbeleid, in plaats van deze taken op gemeentelijk niveau neer te leggen. Het huidige lokale bestuur verliest daardoor haar ‘melkkoe’-karakter en het wordt zo eenvoudiger om binnen gebiedsontwikkelingen specifieke gronden aan te wijzen voor ‘sociale’ en ‘betaalbare’ huur. Daarmee blijft het voor projectontwikkelaars aantrekkelijk om alle typen woningbouw te realiseren, zonder dit onredelijk zwaar door te belasten aan vrije sector huurwoningen en koopwoningen. Dit draagt ook bij aan het betaalbaar houden van alle woonruimte en verminderen van extreme schaarste.”

Download het hele rapport hier.