Huiseigenaren moeten meer inzicht krijgen in de voordelen die energiebesparende maatregelen kunnen opleveren. De verduurzaming van de woningvoorraad kan daardoor een impuls krijgen. Dat kwam naar voren tijdens de dialoogbijeenkomst over verduurzaming van de woningmarkt bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

 

In de expert-blog van Arno Wingen over de NHG-regelgeving in 2013 doet hij een aantal uitspraken waar ik op wil reageren. Het aanspraak maken op een mogelijke kwijtschelding door NHG wordt door de heer Wingen als een expliciet recht neergezet. De koper heeft een hypotheek onder NHG garantie afgesloten, heeft een premie betaald en heeft daardoor recht op kwijtschelding van een eventuele restschuld.

 

Goed voorbeeld doet volgen: het nieuwe Nederlandse initiatief Huis en Lease bemiddelt in de lease van woningen die te koop staan, iets wat in de Verenigde Staten en Engeland al veelvuldig gebeurt. Geen verhuur, maar een lease van een bepaalde periode, met een optie tot koop.

 

Hoewel wijzigingen in de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) normaal gesproken per 1 januari doorgevoerd worden, wijzigt Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) enkele voorwaarden al per 1 juli. “Deze besluiten zijn van dermate zwaarwegend belang voor alle bij de koopwoning- en hypotheekmarkt betrokken partijen, dat ze niet tot 1 januari kunnen wachten”, aldus de woordvoerder van het WEW.

Pagina's