Huisjesmelker

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin minister Blok wordt opgeroepen om huisjesmelkers aan te pakken. De motie gaat met name over verhuurders die te hoge huren vragen ten opzichte van het woningwaarderingsstelsel.

De Hoge Raad

Advocaat-generaal Peter Wattel van de Hoge Raad tikt de Belastingdienst op de vingers over het hoge tarief van 6% in de overdrachtsbelasting. Tegelijkertijd zet hij vraagtekens bij de doelmatigheid van het verlaagde tarief van 2% voor woningen om de doorstroom op de koopwoningmarkt te bevorderen. Zo meldt het FD.

Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitplicht wordt geschrapt. Dat staat in de Energieagenda die woensdagochtend is gepresenteerd door minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD). De agenda schetst het beleid na 2023 dat moet leiden tot een vrijwel CO2-neutrale economie in Nederland in 2050.

Huurder huurt een bedrijfsruimte van verhuurder. Nog tijdens de looptijd van de overeenkomst verhuist huurder naar een andere bedrijfsruimte die daarom aan een makelaarskantoor opdracht verstrekt om op zoek te gaan naar een nieuwe huurder. Wie is verantwoordelijk voor het verzuimen van de verplichtingen van de nieuwe huurder?

Femke Stroucken veilt met haar kantoor CMS Derks Star Busmann al meer twaalf jaar in Amsterdam en in de rest van het land. Zoals ze dat zelf zegt veilen ze van alles, van schepen en kantoorpanden tot woningen. "Bij een veiling weet je meteen wat je hebt, heel helder."

FD bericht vandaag dat ABN Amro negen medewerkers heeft geschorst omdat ze valsheid in geschrifte pleegden met hypotheekdossiers. Zij hebben de handtekeningen van klanten gekopieerd om het hypotheekdossier af te kunnen sluiten. De bank heeft, volgens het FD, toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en is mede op last van de toezichthouder een intern onderzoek begonnen waarbij alle hypotheekdossiers vanaf 2013 worden doorgelicht.

Op 5 oktober 2016 is een nieuwe wet goedgekeurd die de 'Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken' (uit 1973!) moet gaan vervangen.  De goedgekeurde wet is soepeler dan de oude. Wanneer deze wet in werking treedt zal het in huurkoop aanbieden van onroerende zaken voor professionele partijen én particuliere eigenaren interessanter worden dan voorheen. 

Staatssecretaris Wiebes bereidt een nota van wijziging voor waarin de behandeling van IB-ondernemers en resultaatgenieters met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn wordt gebracht met die van ondernemers met een koopwoning.

Pagina's