Het harde hennepbeleid van woningcorporaties en de gemeente Groningen - twee jaar geen huurwoning als je gepakt bent met thuisteelt - is mogelijk onhoudbaar geworden nu de rechter heeft besloten dat een uitgezet Gronings gezin met jonge kinderen met spoed een huurhuis moet worden aangeboden. Zo schijft Dagblad van het Noorden.

De mededelingsplicht van de verkoper speelt bij onroerendgoedtransacties een belangrijke rol. Dit is dan ook vaak onderwerp van gerechtelijke procedures. Niet zelden wordt daarbij ook de makelaar (in vrijwaring) aangesproken. Een voorbeeld betreft een vonnis van de Rechtbank Overijssel van 25 mei 2016. 

Huiseigenaren in Amsterdam mogen hun panden in het vervolg zonder geldige reden niet langer dan zes maanden leeg laten staan. Als ze dat niet doen, kan de stad zelf een bewoner aandragen of een forse boete opleggen. Met die verordening gaat het stadsbestuur de vastgelopen woningmarkt in de hoofdstad te lijf.

Lastige praktijkproblemen, wie kent ze niet? Onze Vastgoed-helpdesk geeft antwoord. Deze keer: hoe zit het precies met de opdrachtvoorwaarden die taxateurs vanaf 1 oktober door iedere opdrachtgever moeten laten ondertekenen?

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Wonen en Rijksdienst hebben niet stil gezeten tijdens het zomerreces en een concept wetsvoorstel ter consultatie gelegd. De wet heeft de bedoeling huurders van ligplaatsen een gelijkwaardige huurbescherming toe te kennen als aan huurders van woningen op de wal[1], daarbij rekening houdende met de publieke belangen die spelen bij wonen op water. De consultatie is geopend tot en met 28 oktober 2016. Een korte samenvatting:

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft woensdag geuit positief te oordelen over de volgorde van de zoekresulaten op de vernieuwde website van funda. De melding dat woningen van NVM makelaars boven woningen van niet-NVM makelaars worden getoond, waartoe de ACM funda had verplicht, is daarom niet langer nodig.

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Vóór 1 juli 2016 gebruikten veel verhuurders een standaard ROZ-model huurovereenkomst voor woonruimte (versie 30 juli 2003). Op dit moment is dit nog steeds de meest recente (gepubliceerde) versie op de website van ROZ.

Pagina's

Login of neem een abonnement.