digitale handtekening

Makelaarsland maakt het voor klanten mogelijk koopovereenkomsten digitaal te ondertekenen met de nieuwe identificatiedienst iDIN. Begin februari is de eerste koopovereenkomst op deze manier ondertekend. Vanaf nu is dit voor alle klanten van de internetmakelaar mogelijk. 

Tussen koper en verkoper is een koopovereenkomst gesloten ten aanzien van een woning met bijbehorende grond. Deze koopovereenkomst is in de vorm van een notariële akte opgesteld. Tot het moment van de juridische overdracht, mocht de koper de woning alvast om niet gebruiken. Op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst in 2014 had koper zijn eigen woning nog niet verkocht. Om koper de tijd te geven zijn woning eerst te verkopen, hebben partijen in de koopovereenkomst bepaald dat de akte van levering uiterlijk 1 september 2015 zou worden gepasseerd.

Door fouten in de nieuwe Amsterdamse erfpachtplannen zijn de afkoopsommen en canonstijgingen veel te hoog. Van de belofte van B&W dat het nieuwe erfpachtsysteem 'eerlijk en transparant zal zijn en dat waardestijgingen voortaan aan burgers toekomen' is niets terecht gekomen. 

nieuwbouwwet

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil dat slechts een deel van het wetsvoorstel voor nieuwbouw dat op 18 januari in de Tweede Kamer wordt besproken, slechts gedeeltelijk wordt aangenomen. Het gedeelte waarin de minister voorstelt om het bouwtoezicht over te laten aan private controleurs, ziet VEH het liefst in de ijskast verdwijnen. Het gedeelte dat regelt dat aannemers gemakkelijker door consumenten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten die ze maken, ziet de vereniging het liefst zo snel mogelijk in de wet verankerd.

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) oordeelt dat kopers die woningen met zogenaamde ‘korting’ hebben gekocht van woningcorporaties, op het verkeerde been zijn gezet. De autoriteit vindt de informatie die werd verstrekt over het begrip ‘korting’, die hoort bij de Koopgarant-regeling, niet duidelijk genoeg voor consumenten. Daarmee kregen kopers mogelijk een verkeerd idee over wat de regeling inhoudt. Tot deze conclusie komt ACM na onderzoek op verzoek van het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV). Op last van de waakhond hebben betrokken partijen het woord ‘korting’ moeten schrappen en de voorlichting over Koopgarant verduidelijkt. 

In civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures dient de schuldeiser tijdig te klagen over een gebrek in de prestatie. Deze termijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hoe zit dat in het makelaars-tuchtrecht?

Heeft een klant plannen om een dakkapel of tuinhuisje te bouwen? Dan doet hij of zij er goed aan om eens na te gaan hoe oud het bestemmingsplan is. Is het bestemmingsplan minstens tien jaar oud, dan hoeven er namelijk geen bouwleges te worden betaald aan de gemeente. En dat scheelt honderden, soms wel duizenden euro’s.

Huisjesmelker

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin minister Blok wordt opgeroepen om huisjesmelkers aan te pakken. De motie gaat met name over verhuurders die te hoge huren vragen ten opzichte van het woningwaarderingsstelsel.

Pagina's