Airbnb gaat op de website melden of een woning wordt aangeboden door een huisjesmelker of door een gewone particulier. Het betrekken van een leegstaande woning van een huismelker biedt voor veel Airbnb gebruikers niet de ‘authentieke ervaring’ waarnaar de toeristen op zoek zijn. Dat zei medeoprichter en topman Nathan Blecharczyk tegen de Volkskrant.

Smits Vastgoedzorg, de TU Delft, installatiebedrijf Feenstra en TNO lanceren het concept Growing Green, een concept waarmee een heel gebouw maar ook één individueel flatappartement duurzaam kan worden gerenoveerd. Een eerste modelwoning is opgeleverd in Delft.

 

Een hogere economische groei dan verwacht, een toenemend consumentenvertrouwen en minder faillissementen in de bouwsector. De goednieuwsberichten volgen elkaar in rap tempo op. Een goed teken vindt Nico Rietdijk, directeur NVB Bouw, maar tegelijkertijd is alertheid geboden. Maatregelen op bijvoorbeeld het rentevlak in relatie tot de woningmarkt zijn nodig om de groei niet in de knop te breken.

 

Veel meer huizen en bedrijven moeten straks worden verwarmd door restwarmte uit de industrie en warm water uit de grond en niet meer door gas. Daarvoor moeten nieuwe netwerken worden aangelegd, wat grote investeringen vergt, schrijft bnr.nl.

 

De bestuurlijke boete die de overheid vanaf 1 januari 2015 wil opleggen aan huizenverkopers (of verhuurders van huizen) die geen energielabel beschikbaar stellen, is in strijd met Europese regelgeving. Volgens Gerben Schut van FORT Advocaten in Amsterdam kan de Nederlandse overheid slechts een ‘last onder dwangsom’ opleggen zolang de bestuurlijke boete nog niet is opgenomen in de Woningwet.

 

Makelaars krijgen net als aanbieders van andere diensten en producten te maken met een  aanpassing van Europese regels waardoor consumenten extra bedenktijd krijgen. De bedenktijd is vanaf vrijdag 13 juni van zeven werkdagen naar twee weken gegaan voor diensten die online of  telefonisch zijn aangekocht. De bedenktijd voor aankopen aan de deur gaat van acht dagen naar eveneens twee weken. Voor verkoop op straat is de bedenktijd nieuw.

 

Brancheorganisatie VBO Makelaar doet het kabinet concrete voorstellen om de doorstroming op de woningmarkt en het vertrouwen van de consument te herstellen. Uitgangspunt is rust, rust, rust. “Het strenge huidige beleid frustreert de woningmarkt”, aldus VBO-directeur Hans van der Ploeg.

 

'De meest effectieve manier om weer evenwicht in de woningmarkt te krijgen is door alle wetten en regels, belastingen en subsidies, die op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening bestaan, af te schaffen'

 

Kim Tjoa, auteur van het boek Persoonlijke bewustwording en Vrije Markt

 

 

Het schriftelijkheidsvereiste is in 2003 ingevoerd en geeft de koper van een woning drie dagen bedenktijd waarbinnen hij de koopovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, mag ontbinden. Wat is voor je klanten belangrijk om te weten? En hoe ga je als makelaar zelf om met dit vereiste?

Pagina's