Ger Jaarsma

Ger Jaarsma, de in april aangetreden voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waarschuwt in een interview aan de Telegraaf dat Den Haag de woningmarkt nu vooral met rust moet laten. “Zorg alleen dat er gebouwd gaat worden.”    

Wijk opleveren inclusief sociale cohesie

Ontwikkelingsbedrijf Heilijgers lanceert een nieuw woonconcept waarbij niet alleen flexibele woningen, maar meteen een complete woongemeenschap wordt opgeleverd waar bewoners, winkeliers, wijkagent en maatschappelijke organisaties al samen met elkaar optrekken. 

Het woningtekort in Nederland groiet de komende jaren naar berekening van hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer (TUDelft) met 30.000 per jaar. Dit aantal ligt nog hoger dan Maxime Verhagen van Bouwend Nederland recent schatte.

sociale woningvoorraad amsterdam moet behouden blijven

De woningcorporaties in Amsterdam zetten zich samen met de gemeente in voor het behoud van de sociale huurwoningen in de stad. De bestaande voorraad zal worden behouden en verbetert; de geplande verkoop van woningen wordt geremd, met name in populaire gebieden in Amsterdam. Daarnaast zullen veel nieuwe woningen worden bijgebouwd en zeker 2600 bestaande woningen zullen worden verduurzaamd en gerenoveerd. Dat staat in de uitwerking van de Samenwerkingsafspraken, zo meldt de Federatie van Woningcorporaties (AFWC). 

Syntrus Achmea Real Estate & Finance breidt haar woningportefeuille in Utrecht uit met 93 appartementen in de wijk Lombok. De woningen maken onderdeel uit van de 300 middeldure huurwoningen die Syntrus Achmea tot en met 2020 jaarlijks realiseert in de stad.  

De slimste wijk van Nederland wordt gebouwd in Brandevoort. De wijk moet ‘slim’ worden in alle opzichten: zowel op het gebied van woningbouw en duurzaamheid, als op het vlak van mobiliteit, gezondheid, veiligheid en sociale samenhang. 

Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten heeft in het eerste kwartaal van 2016 opnieuw een recordhoogte bereik, zo blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt van het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, onderdeel van de Faculteit Bouwkunde (Technische Universiteit Delft).
.

Copyright Vastgoed

De Rotterdamse wethouder van Stedelijke Ontwikkeling en Integratie, Ronald Schneider (Leefbaar), kan donderdag een motie van afkeuring verwachten. Zo meldt RTV Rijnmond. Volgens de SP weigert de wethouder uitvoering te geven aan motie #kendoe voor vluchtelingen die vorig jaar is aangenomen en die onder meer de bouw van sociale huurwoningen omvat om statushouders te kunnen huisvesten. Dit druist in tegen het lopende beleid van Schneider om sociale woningbouw juist terug te schalen en de stad aantrekkelijker te maken voor midden- en hogere inkomens. 

Pagina's