Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30 procent toegenomen. Daarbuiten was dat 20 procent. In de steden zijn, in vergelijking met daarbuiten, veel hoogbetaalde banen te vinden. Ook stadsbewoners met een minder betaalde baan profiteren hiervan: zij verdienen gemiddeld meer dan diegenen met een vergelijkbare baan buiten de stad. Toch nam de afgelopen jaren het verschil tussen arm en rijk toe in Nederlandse steden.

Minister Blok maakte afgelopen weekend in een brief aan de Tweede Kamer zijn voornemen bekend om ook kleine zelfstandige woningen in Amsterdam en Utrecht geliberaliseerd te laten verhuren. Verhuurders mogen dan zelf bepalen welke huur ze vragen. Nu is de maximale huur van kleine woningen nog wettelijk begrensd door het woningwaarderingsstelsel. Met de verandering die Blok wil doorvoeren in het Huurbesluit is de verhuurder van een woning in de genoemde regio's vrij om de hoogte van de huur zelf te bepalen.

Door nieuwe technologie verandert de wereld steeds sneller. De bouwsector blijft echter nog achter. Zo steeg de arbeidsproductiviteit de afgelopen decennia in de bouw nauwelijks. In de publicatie “Technologie in de bouw” geeft het ING Economisch Bureau antwoord op de vraag waardoor dit komt en waarom we verwachten dat nieuwe technologieën zoals robotica, 3D printen en big data wel voor innovatie in de bouw gaan zorgen.

De gemeente Amsterdam verandert de uitgifte van zelfbouwkavels. Het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' wordt losgelaten. Voortaan is sprake van loting, zo heeft wethouder Ivens besloten na uitvoerige evaluatie van de huidige kavelverdeling. De belangstellenden voor zelfbouw zien volgens de gemeente ook meer in toekenning van volgnummers door loting.

Ondanks de grote vraag neemt de voorraad huurwoningen zonder verdere maatregelen niet toe. Er wordt nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten. Daarnaast worden er als gevolg van uitponden door corporaties en beleggers en door sloop nog steeds teveel woningen onttrokken aan de markt. Ondanks een stijging van de bouwproductie en een record aan beschikbaar kapitaal lukt het niet om de consequenties van de crisis in te lopen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value, dat dit jaar in samenwerking met ABF Research en ING Real Estate Finance is uitgevoerd.

Alle Nederlandse bedrijfssectoren groeien in 2016. Met een volumegroei van vier procent zijn de bouw en de zakelijke dienstverlening koplopers. De detailhandel en horeca profiteren van de toenemende koopkracht en het vertrouwen onder consumenten. De zorg laat als enige sector geen groei zien en groeit door eerdere bezuinigingen pas weer in 2017. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het vandaag gepubliceerde Vooruitzicht Sectoren.

 

De nieuwbouw woningmarkt is flink aangetrokken. Vorig jaar werden ongeveer 30.000 nieuwe woningen verkocht. Dat is 13 procent meer dan het jaar daar voor en zelfs een verdubbeling ten opzichte van 2013. Volgens de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, hadden er nog enige duizenden huizen meer verkocht kunnen worden, als er meer nieuw aanbod van nieuwbouwwoningen was geweest.

Bijna 60.000 mensen hebben een online petitie ondertekend voor een betere bescherming van de Nederlandse kust. Natuurmonumenten begon de actie na de aankondiging van het kabinet dat het de bouwregels voor kustgebieden wil versoepelen. De teller loopt nog.

Pagina's