De interesse van internationale beleggers in Nederlandse huurwoningen blijft onverminderd hoog. Voor 2016 geven beleggers uit het buitenland aan meer dan 3 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen.

In 2016 groeit de bouwproductie naar verwachting met vier procent. De bouwsector is daarmee een van de hardst groeiende sectoren van 2016. In de loop van 2015 is de groei van de verkoop van nieuwbouw en het aantal afgegeven vergunningen gestagneerd. De lange doorlooptijden van projecten zorgen er echter voor dat de woningbouw ook in 2016 de groeimotor van de bouw is. In de utiliteitsbouw en de infrasector is het herstel nog beperkt.

E-business voor nieuwbouwwoningen is in korte tijd volwassen geworden. Online marketing, het gebruik van internet en alles wat daar bij komt kijken is in de woningbouw niet meer weg te denken. Er zijn geen serieuze aanbieders van nieuwbouwwoningen meer die er géén gebruik van maken. 

 

Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners, initiatiefnemers en co-makers verrichte de Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink samen met bewoners op vrijdag 4 december 2015 de officiële handeling voor de nieuwbouw van Spijkerbroek in Arnhem. Op deze historische plek in Het Spijkerkwartier realiseren de TBI-ondernemingen ERA Contour en Hazenberg Bouw samen met Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling een nieuwe, gevarieerde buurt met 33 stadswoningen.

 

 

Minister Blok erkent dat het aanvragen van het energielabel voor nieuwbouwwoningen nog gebreken vertoont en dat er verbeteringen nodig zijn. Hij schrijft dit in zijn brief van 26 november 2015 aan de vier Lente-akkoord partners (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) in antwoord op de twee brieven die de vier brancheverenigingen hem op 17 maart en op 9 oktober hebben gestuurd. Dit meldt LenteAkkoord.

 

E-business voor nieuwbouwwoningen is in korte tijd volwassen geworden. Online marketing, het gebruik van internet en alles wat daar bij komt kijken is in de woningbouw niet meer weg te denken. Er zijn geen serieuze aanbieders van nieuwbouwwoningen meer die er géén gebruik van maken. 

 

Bart van Breukelen (directievoorzitter Synchroon) is met ingang van 1 januari 2016 de nieuwe voorzitter van de NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars. De ledenvergadering stemde op 2 december 2015 unaniem in met zijn voordracht door het bestuur. 

 

In Utrecht verrijst een nieuw gebouw bovenop de nieuwe terminal van de Uithoflijn. Met een slim en duurzaam ontwerp draagt het gebouw als microcity bij aan de circulaire economie. De toekomstige bewoners worden geacht gedeeld gebruik belangrijker te vinden dan bezit. Dit meldt DuurzaamBedrijfsleven.

 

Pagina's