Technologie

Gemeente Eindhoven en het Kadaster hebben op vrijdag 19 mei een samenwerkingsovereenkomst getekend over het digitaliseren van de woonomgeving Eindhoven. Deze samenwerkingsovereenkomst komt voort uit de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’.

Koopgarant is onder meer mogelijk bij dit appartementencomplex in Winterswijk. Foto: funda

Koopgarant heeft de laatste tijd veel negatieve publiciteit gehad. Bij een Koopgarantregeling zijn de kopers verplicht om hun woning terug te verkopen aan de woningcorporatie, die op haar beurt weer verplicht is om de woning af te nemen. In deze constructie heeft het taxatierapport een cruciale rol. Hoe werkt de regeling nu precies, wat gaat er in de praktijk mis en hoe lossen de corporaties dit op?

 

Kabinet

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars hoeven alleen bij nieuwbouwplannen buiten stedelijke gebieden uitgebreid te motiveren waarom de nieuwbouw daar nodig is. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De vereenvoudigde Ladder treedt op 1 juli 2017 in werking.

Harry Bruijniks

Harry Bruijniks wordt op 19 mei tijdens de Algemene Ledenvergadering van brancheorganisatie VBO Makelaar voorgedragen als nieuwe voorzitter. Als de VBO-leden instemmen met deze voordracht, neemt Bruijniks per 19 mei direct na zijn benoeming de voorzittershamer over van Ed Hamming.

Taxatie Management Instituut

Het Taxatie Management Instituut TMI heeft per 22 maart een nieuw bestuur met een ambitieuze agenda. Het bestuur vernieuwt de diensten voor taxateurs commercieel vastgoed en breidt haar dienstverlening uit naar taxateurs agrarisch- en landelijk vastgoed en naar woningtaxateurs. Het TMI wil zich verder ontwikkelen tot een kwaliteitslabel, waarmee alle excellente taxateurs zich kunnen onderscheiden. 

The Hudsons

Rotterdam verwelkomt met de ontwikkeling van een nieuw woningproject straks meer gezinnen in de levendige stadswijk Bospolder. De Gemeente Rotterdam kiest voor de ontwikkelcombinatie van TBI-onderneming ERA Contour en BPD Ontwikkeling die, samen met Jeroen Schipper Architecten, CULD en A2Studio, een plan ontwikkelde om het gebied aantrekkelijker te maken voor gezinnen. 

Pagina's