Ger Jaarsma

Ger Jaarsma, de in april aangetreden voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waarschuwt in een interview aan de Telegraaf dat Den Haag de woningmarkt nu vooral met rust moet laten. “Zorg alleen dat er gebouwd gaat worden.”    

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden, vooral starters en gewone woningzoekenden zonder urgentie. In sommige gemeenten wordt op dit moment de helft van alle beschikbare woningen toegewezen aan statushouders. Gemiddeld gaat het om 32 procent. 

Leegstand maakt centra onaantrekkelijk

In het licht van de toenemende leegstand in de binnensteden, wil minister Kamp van Economische Zaken het aantal vierkante meters aan winkelruimte fors terugdringen. Een landelijk team moet dit helpen realiseren. Een van de ideeën is om de winkelpanden te transformeren tot woningen.

De mensen achter Urban Popup willen gemeentes wakker schudden. Er is een enorme achterstand in de bouw van woningen voor statushouders en dan hebben we het nog niet eens of de vele woningzoekenden die er al waren. Maar er is ook een oplossing,” aldus Urban Popup founder Marie-Claire Aarts. “Met het afhaal-loket proberen we de procedures te versnellen.”

Toen onze a.i. hoofdredacteur Jeanet van der Linden, trouwde, hoorde het er gewoon bij: een huis kopen. In de Vastgoed die vrijdag verschijnt ontdekte zij eens te meer duidelijk dat die gedachte in deze tijd niet meer op gaat.

Veertig studenten van de Hanzehogeschool gingen aan de slag om met een plan te komen voor de transformatie van een voormalig pand van de sociale dienst. Diverse ideeën, één winnaar. De samenwerking van studenten uit verschillende disciplines levert bovendien een andere manier van denken op.

 

Het kabinet preekt zelfstandigheid. Senioren moeten daarom zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen, maar de doorstroming komt hierdoor in het gedrang. Wat zijn de wensen van senioren als het gaat om alternatieven?

Anders dan eerdere generaties hebben niet alle jongeren de behoefte om een huis te kopen. Door de strengere hypotheekregels wordt dit voor hen ook steeds moeilijker. Door het gebrek aan een volwassen private huursector, valt huren ook niet mee. Hoe lossen we dit op? En wat zijn de alternatieven? 

Economische ontwikkeling is de beste remedie om krimp tegen te gaan, meent Martin Cnossen, directeur van Stichting DBF en projectleider van het Kenniscentrum Herbestemming Noord-Nederland. Vastgoed gaat met Cnossen in gesprek over de passie voor een gebied, de koppeling tussen wonen en toerisme, de komst van vluchtelingen, snelle ICT-verbindingen en de rol die makelaars kunnen spelen in deze krimpregio’s.

Pagina's

Login of neem een abonnement.