Het kabinet preekt zelfstandigheid. Senioren moeten daarom zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen, maar de doorstroming komt hierdoor in het gedrang. Wat zijn de wensen van senioren als het gaat om alternatieven?

Anders dan eerdere generaties hebben niet alle jongeren de behoefte om een huis te kopen. Door de strengere hypotheekregels wordt dit voor hen ook steeds moeilijker. Door het gebrek aan een volwassen private huursector, valt huren ook niet mee. Hoe lossen we dit op? En wat zijn de alternatieven? 

Economische ontwikkeling is de beste remedie om krimp tegen te gaan, meent Martin Cnossen, directeur van Stichting DBF en projectleider van het Kenniscentrum Herbestemming Noord-Nederland. Vastgoed gaat met Cnossen in gesprek over de passie voor een gebied, de koppeling tussen wonen en toerisme, de komst van vluchtelingen, snelle ICT-verbindingen en de rol die makelaars kunnen spelen in deze krimpregio’s.

Pagina's

Login of neem een abonnement.