Huur

Aan de stijging van de huurprijzen in de Randstad lijkt langzaam een einde te komen. Daarbuiten worden de huurprijzen echter in rap tempo flink hoger, blijkt uit cijfers van Pararius over het tweede kwartaal van dit jaar. Maar Joep Arts van Stec Groep brengt wel wat nuance aan in de interpretatie van de cijfers. 

Van de Nederlanders die via Airbnb hun woning verhuren, verhuurt 42% de woning langer dan zestig dagen. Airbnb zelf beweert dat slechts 15,7% van de deelnemende Amsterdammers in die periode (juni 2016-juni 2017) die grens passeerde.

plug and play woonconcept

Vanaf september 2017 lanceert HUT op de woonmarkt; een nieuw, innovatief plug & play woonconcept waarbij technologie en services een even grote rol spelen als wooncomfort. HUT bestaat uit een drietal appartementencomplexen in het historische stadscentrum van Amsterdam, aan de Beursstraat, de Warmoesstraat en op de Spuistraat. 

Nu spaargeld geen rente meer oplevert, richten particuliere beleggers zich op alternatieve ‘money makers’. In toenemende mate kopen zij relatief goedkope woningen met als doel te verhuren. Werkt deze buy-to-let constructie disruptief in de woningmarkt en hebben koopstarters inderdaad het nakijken? 

We komen steeds vaker procedures tegen waarbij de verhuurder zijn makelaar aansprakelijk stelt indien de huurder wanpresteert. Uit de rechtspraak blijkt dat de makelaar aansprakelijk is als hij bij het sluiten van de huurovereenkomst onvoldoende oplettend was. Een voorbeeld.

Het tekort aan middeldure huurwoningen brengt de Nederlandse woningmarkt uit balans. Rob van Gijzel is sinds januari voorzitter van de samenwerkingstafel middenhuur en aan hem de pittige taak om het aanbod te vergroten. Vastgoed interviewde hem.  

In Vastgoed 6 verscheen de Pararius Verhuur Top 50. Hier een uitgebreidere lijst, plus het overzicht van de best scorende verhuurmakelaars van de grootste steden. Staat u er tussen?

Verhuur

Er is de afgelopen paar jaar veel te doen geweest over artikel 7:417 lid 4 BW en 7:264 BW. De eerstgenoemde bepaling verbiedt het in rekening brengen van courtage aan de huurder als de makelaar voor beide partijen (huurder en verhuurder) bemiddelt. De tweede bepaling verbiedt het doorbelasten van een onredelijk voordeel voor de verhuurder of een derde ten nadele van de huurder. 

Pagina's