Op deze pagina vindt u het nieuws uit alle dossiers van Vastgoed. Wilt u lezen over een specifiek onderwerp? Filter dan onderstaand nieuws door op het dossier te klikken met het onderwerp dat u interesseert.

De eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt, zijn hoog. Alle financiële dienstverleners moeten sinds oktober 2007 beschikken over de juiste diploma's en zijn verplicht om zich regelmatig te laten bijscholen. Bovendien stelt de wet hoge eisen aan de inrichting en uitvoering van het dienstverleningstraject. Loont het geven van hypotheekadvies nog wel?

Er worden verschillende woonzorgconcepten voor senioren ontwikkeld, allemaal om het de oudere zo makkelijk mogelijk te maken. Maar senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Laaglandadvies onderzocht de argumenten van ouderen om wel of niet te verhuizen.

Voor senioren worden steeds vaker nieuwe woonconcepten ontwikkeld, waarbij zij de keuze hebben uit wel of geen zorg. In dit artikel een - niet uitputtend - overzicht van woonconcepten voor senioren met zorg.

Voor senioren worden steeds vaker nieuwe woonconcepten ontwikkeld, waarbij zij de keuze hebben uit wel of geen zorg. In dit artikel een - niet uitputtend - overzicht van woonconcepten voor senioren zonder zorg.

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. Een lastig en ingewikkeld onderwerp die WOZ. Hoe blijf je als makelaar op de hoogte? Een korte checklist WOZ.

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) werd aanvankelijk slechts gebruikt als basis voor de onroerende zaakbelasting en om het huurwaardeforfait te bepalen. Doordat de WOZ vanaf 2007 ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld, groeit de invloed ervan.

Taxeren is schatten, daarom is er altijd een zekere marge waarbinnen de waarde van een woning of bedrijf goed is bepaald. De wetgever heeft daarom een drempel in de Wet WOZ opgenomen als men bezwaar of beroep wil instellen.

Pagina's