Op deze pagina vindt u het nieuws uit alle dossiers van Vastgoed. Wilt u lezen over een specifiek onderwerp? Filter dan onderstaand nieuws door op het dossier te klikken met het onderwerp dat u interesseert.

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. Een lastig en ingewikkeld onderwerp die WOZ. Hoe blijf je als makelaar op de hoogte? Een korte checklist WOZ.

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) werd aanvankelijk slechts gebruikt als basis voor de onroerende zaakbelasting en om het huurwaardeforfait te bepalen. Doordat de WOZ vanaf 2007 ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld, groeit de invloed ervan.

Taxeren is schatten, daarom is er altijd een zekere marge waarbinnen de waarde van een woning of bedrijf goed is bepaald. De wetgever heeft daarom een drempel in de Wet WOZ opgenomen als men bezwaar of beroep wil instellen.

Op de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling treffen de Amsterdamse makelaars elkaar zo'n dertig keer per jaar op maandagavond. Maar wat betekenen al die vreemde woorden en wat moet je als makelaar weten als je wilt meebieden. Een korte uitleg aan de hand van de meest gebruikte termen.

Er is een groot tekort aan studentenhuisvesting. In veel steden is de woningnood zo groot dat er druk naar manieren wordt gezocht om studenten in staat te stellen een woning te kopen. Een greep uit de initiatieven.

Pagina's