Op deze pagina vindt u het nieuws uit alle dossiers van Vastgoed. Wilt u lezen over een specifiek onderwerp? Filter dan onderstaand nieuws door op het dossier te klikken met het onderwerp dat u interesseert.

Nu spaargeld geen rente meer oplevert, richten particuliere beleggers zich op alternatieve ‘money makers’. In toenemende mate kopen zij relatief goedkope woningen met als doel te verhuren. Werkt deze buy-to-let constructie disruptief in de woningmarkt en hebben koopstarters inderdaad het nakijken? 

We komen steeds vaker procedures tegen waarbij de verhuurder zijn makelaar aansprakelijk stelt indien de huurder wanpresteert. Uit de rechtspraak blijkt dat de makelaar aansprakelijk is als hij bij het sluiten van de huurovereenkomst onvoldoende oplettend was. Een voorbeeld.

Het tekort aan middeldure huurwoningen brengt de Nederlandse woningmarkt uit balans. Rob van Gijzel is sinds januari voorzitter van de samenwerkingstafel middenhuur en aan hem de pittige taak om het aanbod te vergroten. Vastgoed interviewde hem.  

In Vastgoed 6 verscheen de Pararius Verhuur Top 50. Hier een uitgebreidere lijst, plus het overzicht van de best scorende verhuurmakelaars van de grootste steden. Staat u er tussen?

Verhuur

Er is de afgelopen paar jaar veel te doen geweest over artikel 7:417 lid 4 BW en 7:264 BW. De eerstgenoemde bepaling verbiedt het in rekening brengen van courtage aan de huurder als de makelaar voor beide partijen (huurder en verhuurder) bemiddelt. De tweede bepaling verbiedt het doorbelasten van een onredelijk voordeel voor de verhuurder of een derde ten nadele van de huurder. 

Inkomen van huurder

Een huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde (33 procent) van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Huishoudens in de particuliere huursector geven een groter deel van hun inkomen uit, namelijk 37 procent. Dat blijkt uit de tweede editie van de Lokale Monitor Wonen die op 15 juni 2017 is gepubliceerd. Voor het eerst zijn hierin ook cijfers over de particuliere huursector opgenomen.

Pagina's