Op deze pagina vindt u het nieuws uit alle dossiers van Vastgoed. Wilt u lezen over een specifiek onderwerp? Filter dan onderstaand nieuws door op het dossier te klikken met het onderwerp dat u interesseert.

In Zoetermeer verrijzen dit jaar veertig nieuwbouwwoningen waarvan zestien nul-op-de-meter woningen. Niet eerder zijn er zoveel van deze koopwoningen, die per saldo geen energie verbruiken, in één keer in de markt gezet. Eind november vond er een informatieavond plaats voor potentiële kopers van deze woningen in de wijk Oosterheem. De interesse van kopers is groot, vooral voor de meest duurzame variant.

Minister Blok erkent dat het aanvragen van het energielabel voor nieuwbouwwoningen nog gebreken vertoont en dat er verbeteringen nodig zijn. Hij schrijft dit in zijn brief van 26 november 2015 aan de vier Lente-akkoord partners (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) in antwoord op de twee brieven die de vier brancheverenigingen hem op 17 maart en op 9 oktober hebben gestuurd. Dit meldt LenteAkkoord.

 

Vier brancheorganisaties verenigd in het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw zijn verontwaardigd over de gang van zaken bij het energielabel. Sinds 1 januari van dit jaar zijn ontwikkelaars en bouwers wettelijk verplicht om bij de oplevering van een nieuwbouwwoning een energielabel te overhandigen aan de koper. 

Een bestaande slecht geïsoleerde woning met een hoge energierekening in korte tijd renoveren naar een mooie, gezonde en comfortabele woning zonder energierekening en zonder gasaansluiting. Dat is de belofte van de Nul op de Meteraanpak. In Zoetermeer is de eerste Nul op de Meter woning van een particuliere woningeigenaar een feit.

 

Pagina's