apartment-building_AMSTERDAM

Op basis van de verkoopsnelheid, het snel dalende aanbod, prijsstijgingen en de krappere verhouding tussen het aantal verkopen en het aantal aangeboden woningen stelt Dynamis dat in de Randstad en in enkele stedelijke gebieden buiten de Randstad inmiddels weer sprake is van een verkopersmarkt. Dit blijkt uit de vierde kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.

 Op basis van de verkoopsnelheid, het snel dalende aanbod, prijsstijgingen en de krappere verhouding tussen het aantal verkopen en het aantal aangeboden woningen stelt Dynamis dat in de Randstad en in enkele stedelijke gebieden buiten de Randstad inmiddels weer sprake is van een verkopersmarkt. Dit blijkt uit de vierde kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.

Het aanbod aan beschikbare koopwoningen is in het vierde kwartaal gedaald naar 183.500 woningen. In het derde kwartaal van dit jaar waren dat nog 192.000 woningen. Ten aanzien van januari 2015 betekent dit een aanboddaling van 12 procent, dit is de sterkste aanboddaling sinds de crisis. Dit wijst erop dat veel starters een woning kopen. Immers laten starters geen aanbod in de koopsector achter. De vraag naar koopwoningen neemt derhalve toe, waardoor nieuw aanbod binnen de koopsector essentieel is om de totale vraag te faciliteren.

VERSCHILLEN

Wel zijn regionaal duidelijke verschillen. Zo is de mediane looptijd voor de aanschaf van een koopwoning in Amsterdam teruggelopen tot 22 dagen en ligt de woningmarktratio op jaarbasis op 4,4. Dit houdt in dat bijna 4,5 keer zoveel woningen in een jaar zijn verkocht dan dat aan het einde van deze periode nog beschikbaar zijn. In bijvoorbeeld Veendam ligt dit anders, hier ligt de mediane looptijd nog op 196 dagen en ligt de woningmarktratio op jaarbasis op 0,3. 

WEDEROM PIEK IN HET AANTAL VERKOPEN

Waar in voorgaande jaren in de laatste maanden van het jaar een run op de woningmarkt ontstond door de stevige veranderingen omtrent de financieringscondities, lijkt dat dit jaar niet de belangrijkste reden te zijn voor de stijging in het aantal verkopen. Ook dit jaar zijn op 1 januari weer enkele wijzigingen doorgevoerd omtrent de financierbaarheid van een woning, maar deze maatregelen lijken aanzienlijk minder ingrijpend te zijn dan voorgaande jaren. De belangrijkste pushfactoren van de groei van het aantal verkopen zijn vooral de historisch lage rente, het positieve consumentenvertrouwen en het verbeterde perspectief op de economie en de arbeidsmarkt.

APPARTEMENTEN UITSCHIETER 

In totaal zijn in het vierde kwartaal 47.539 woningen verkocht. Dit is een stijging van 11 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Het huidige niveau betekent ook een nieuw kwartaalrecord sinds de crisis. Op jaarbasis zijn in totaal 168.500 verkochte woningen geregistreerd. Dit is een stijging van 17,5 procent ten opzichte van 2014. Op de totale bestaande koopwoningmarkt komt dit neer op circa 185.000 transacties. De verkoopstijging lag het hoogst bij appartementen. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren door samenstellingseffecten. Zo zijn er navenant meer appartementen te vinden in stedelijke gebieden, waar juist het aantal woningverkopen het sterkst is gestegen. 

GUNSTIG WONINGMARKTJAAR VERWACHT

Ook voor 2016 zijn de verwachtingen voor de woningmarkt positief. Alle bepalende indicatoren tonen een positief beeld. Zo vormen het economisch herstel, de historisch lage hypotheekrente, de geprognosticeerde werkgelegenheidsgroei en koopkrachtontwikkeling een goede voedingsbodem voor een gunstig jaar voor de woningmarkt. Naar verwachting zal het aantal transacties in 2016 uitkomen op 185.000 tot 195.000. Hiermee komt het transactievolume meer in lijn met wat men op basis van de bevolkingssamenstelling en de huidige huishoudenpreferenties kan verwachten.

BETAALBAARHEID AANDACHTSPUNT 

Aandachtspunt is de betaalbaarheid op de woningmarkt. Waar in de afgelopen jaren de betaalbaarheid door de gedaalde woningprijzen gecombineerd met de historisch lage rente, juist gunstig was is in de markt zichtbaar dat in enkele stedelijke regio’s de krapte op de woningmarkt sterk toeneemt met sterk stijgende prijzen als gevolg. Onvoldoende woningaanbod in deze stedelijke regio’s kan er toe leiden dat de woningmarkt onbereikbaar wordt voor een deel van het vraagpotentieel. Enerzijds kan dit leiden tot uitstel van een woningaankoop, anderzijds tot een verschuiving van de woningvraag. Indien de gewenste woning niet haalbaar blijkt, zal een deel van de huishoudens op zoek gaan naar een woning die wel binnen het budget ligt op een andere locatie.