De executieveiling is een woord dat, niet alleen in de vastgoedwereld, als negatief bestempeld staat. Executie betekent letterlijk ‘uitvoering’, maar staat in de volksmond vooral bekend als strafvonnis, doodvonnis of zelfs moord. Als je deze termen vergelijkt met de executieveiling van een woning, klinkt dit natuurlijk zeer extreem. Ik noem het daarom liever een noodgreep, omdat het immers de laatste oplossing is bij een triest traject.

Op het gebied van digital marketing en e-business loopt de makelaardij niet voorop. Dat heeft een aantal redenen. De belangrijkste is dat het makelaarsvak voor een heel belangrijk deel een ‘mensen’vak is. Een tweede belangrijke reden is dat makelaardij in veel gevallen regionaal georiënteerd is. Tot slot zijn de makelaarsbedrijven in de crisisjaren met name bezig geweest met overleven en waren de middelen (te) beperkt om te investeren.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Wonen en Rijksdienst hebben niet stil gezeten tijdens het zomerreces en een concept wetsvoorstel ter consultatie gelegd. De wet heeft de bedoeling huurders van ligplaatsen een gelijkwaardige huurbescherming toe te kennen als aan huurders van woningen op de wal[1], daarbij rekening houdende met de publieke belangen die spelen bij wonen op water. De consultatie is geopend tot en met 28 oktober 2016. Een korte samenvatting:

Er is nog steeds sprake van forse krapte in het middensegment huurwoningen. Door de stevige groeiende vraag naar vrije sector huurwoningen komen de huurprijzen van deze categorie woningen steeds meer onder druk te staan. Voorzitter Jaarsma van de NVM en voorzitter Verwey van VGM NL geven hun visie op de problematiek. 

Pagina's