Een overzicht van de woningvoorraad in Nederland door de jaren heen.

Een overzicht van de woningvoorraad in Nederland door de jaren heen.

Door de jaren heen is de samenstelling van de woningvoorraad sterk veranderd. In 1956 was 29 procent van de voorraad een eigen woning. In 1971 steeg dit aandeel naar 35 procent en tegenwoordig ligt het percentage eigen woningen rond de 54.

Voorraad in 2007
In 2007 bestaat de woningvoorraad voor 41 procent uit woningen die gebouwd zijn in de periode 1970 tot 1995. 20 Procent van de woningen dateert van vóór 1945, 13 procent is gebouwd in de laatste 12 jaar.

Nieuwbouw en sloop
In de periode 1921-2006 zijn bijna 7 miljoen woningen opgeleverd, waarvan ruim 6 miljoen door nieuwbouw. Daarnaast zijn in deze periode ruim 1 miljoen woningen gesloopt.

Topjaar 1973
Sinds 1921 zijn per jaar gemiddeld ruim 76.000 nieuwe woningen opgeleverd. In 1973 was het aantal gereedgekomen woningen met 155.000 het hoogst.

Bron: Vastgoed