Vastgoed Actueel Hypothekendata

Hypotheekketens verenigen zich in de strijd tegen hypothecaire geldverstrekkers die relevante klant- en hypotheekdata niet willen delen met de adviseur. De betrokken hypotheekketens gaan om te beginnen op korte termijn bekendmaken welke geldverstrekkers meewerken met het ontsluiten van klantdata. Dat meldt InFinance.

Hypotheekketens verenigen zich in de strijd tegen hypothecaire geldverstrekkers die relevante klant- en hypotheekdata niet willen delen met de adviseur. De betrokken hypotheekketens gaan om te beginnen op korte termijn bekendmaken welke geldverstrekkers meewerken met het ontsluiten van klantdata. Dat meldt InFinance.

De hypotheekketens; De Hypothekers Associatie (De Hypotheker), Financieel Fit Groep, Finzie, Geld & Woning, CMIS Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur), Hypotheek Visie en Van Bruggen Adviesgroep ervaren terughoudendheid bij geldverstrekkers als het gaat om algemene dataontsluiting rond hypotheken. “De onwil van veel geldverstrekkers om relevante klant- en hypotheekdata te delen zorgt ervoor dat het bieden van hypotheekonderhoud en wettelijke zorgplicht moeizaam verlopen. Gezamenlijk willen wij nu ontsluiting van klantdata naar betrokken, onafhankelijke adviseurs bewerkstelligen”. Aldus de hypotheekketens in een gezamenlijke toelichting op dit initiatief.

Jarenlange strijd

De hypotheekketens vragen al jaren – meestal tevergeefs – om ontsluiting van klantdata. “Slechts een enkele geldverstrekker komt inmiddels aan de wens van dataontsluiting tegemoet. Voor adviseurs is het van essentieel belang om, nadat een hypotheek is geadviseerd en afgesloten, een volledig klantbeeld te behouden. Alleen met de actuele data kunnen zij proactief klantbeheer blijven uitvoeren.”

“Aangezien geldverstrekkers vaak rechtstreeks klanten benaderen over mogelijke aanpassingen binnen de hypotheek en deze aanpassingen door de klant direct bij de geldverstrekker verricht kunnen worden, beschikt de betrokken financieel adviseur vaak niet over de meest actuele klant- en leninggegevens. Iedere wijziging op de oorspronkelijke hypotheek heeft een financiële impact en klanten zijn zich hier onvoldoende van bewust met alle risico’s van dien.”

Extra criterium voor adviseur

Het is de bedoeling dat adviseurs de informatie die de gezamenlijke hypotheekketens publiceren als criterium gaan meenemen in hun advies. “Wanneer een consument bij een advies de keuze heeft uit meerdere geldverstrekkers waarbij er financieel en qua voorwaarden geen verschillen bestaan, kunnen zij de voorkeur uitspreken voor de geldverstrekker die actief klantdata deelt. Iedere geldverstrekker zou hier in klantbelang moeten dienen.”

Bron: InFinance