Hypotheken

1. De verwachting van ABN Amro wat betreft hypotheken 2017
2. Actuele hypotheekcijfers van het Kadaster en CBS 

Aantal hypotheken

In 2017 zijn er in totaal in Nederland 353.132 hypotheken verstrekt. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het dieptepunt in 2013.

ABN AMRO verwacht dat het aantal verstrekte hypotheken in 2018 licht zal dalen na 4 jaar van forse groei. Dat komt onder andere doordat kopers momenteel meer moeite  hebben om een geschikte woning te vinden. Er worden te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de vraag te voldoen. En ook de komende jaren zal het aantal opleveringen van nieuwbouwwoningen achterblijven bij de vraag. In de Randstad was de groei van het aantal verstrekte hypotheken de laatste maanden al minder groot dan in het begin van 2017.

Minder hypotheek berekeningen, minder hypotheken

ABN AMRO ziet de laatste tijd dat minder mensen hun hypotheek berekenen op de website. Over het algemeen zien zij dat hoe meer mensen hun maximale hypotheek berekenen, hoe meer mensen een hypotheek afsluiten. ABN AMRO verwacht dat deze trend nog wel even doorzet.

In de rest van het land zal het aantal woningverkopen, dus ook het aantal verstrekte hypotheken, naar verwachting nog wel toenemen. Vanwege het grote gewicht van de Randstad in het totaal aantal verstrekte hypotheken, houdt de bank er rekening mee dat het totaal aantal verstrekte hypotheken in 2018 licht zal dalen.   

jan 2016

feb 2016

mrt 2016

apr 2016

mei 2016

jun 2016

jul 2016

aug 2016

sep 2016

okt 2016

nov 2016

dec 2016

jan-2017 feb 2017 mrt-2017 apr-17 mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-2018 feb-2018 mrt-2018 apr-2018 mei-2018

16.918

21.989

23.563

23.837

22.706

25.805

27.813

27.101

28.819

24.229

26.125

38.361

24.580 26.580 31.487 24.268 29.089 31.071 28.950 29.172 29.126 28.979 29.646 40.184 24.083 24.809 30.906 26.403 29.593

Bron: kadaster.nl

Gemiddelde som hypotheken

Hogere huizenprijzen, hogere hypotheken

De gemiddelde hypotheeksom is volgens het Kadaster gestegen van € 244.000,- in 2013 naar € 284.000,- in 2017. De gemiddelde hypotheeksom correleert sterk met het prijsniveau van de woningen, dat in 2017 sterk is gestegen.

De toenemende krapte op de woningmarkt leidt tot steeds hogere prijzen. ABN AMRO heeft in de woningmarktmonitor van oktober aangegeven dat zij in 2018 een prijsstijging verwachten van 5 procent. Het is te verwachten dat de gemiddelde hypothekensom grofweg in lijn zal zijn met de prijsontwikkeling. 

jan-16

feb-16

mrt 2016

apr-16

mei-16

jun-16

jul-16

aug-16

sep-16

okt-16

nov-16

dec-16

jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18

263.182

258.183

261.105

264.881

259.558

263.399

268.474

273.634

277.338

276.375

273.505

269.448

284.293 277.088 281.795 279.297 281.182 284.084 283.954 290.256 292.856 298.435 290.862 284.310 300.529 300.410 303.082 304.540 307.645

Bron: kadaster.nl

Meest gekozen hypotheekvorm

Sinds de verandering van de hypotheekregels op 1 januari 2013 zijn de annuïtaire hypotheken veel populairder dan aflossingsvrije hypotheken. Dit komt doordat starters sinds 2013 alleen in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek als zij aflossen volgens een vast schema. Dat is alleen het geval bij een lineaire- of een annuïteitenhypotheek en niet bij een aflossingsvrije hypotheek. Starters kiezen daarom sinds de invoering van de nieuwe regels niet vaak meer voor een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek.

Dankzij het prijsherstel van de woningen zijn er meer doorstromers in de markt. Zij  stelden de koop van een nieuwe woning eerder nog uit in verband met een potentiële restschuld op hun huidige woning. Door de stijging van de huizenprijzen, kunnen zij meer vragen voor hun huidige woning en is de kans kleiner dat zij met een restschuld blijven zitten. Door deze doorstromers worden er weer iets meer aflossingsvrije hypotheken afgesloten. 

Verhouding NHG hypotheken

Ten opzichte van 2013 is het aantal hypotheken met een garantie van het Waarborgfonds meer dan gehalveerd. De voornaamste reden hiervoor is dat het fonds de kostengrens met € 75.000,- heeft verlaagd. In 2013 was deze nog € 320.000,-, in 2017 € 245.000,-. Een andere reden dat het aantal hypotheken dat met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten, is gedaald. Dat komt doordat de premie voor NHG is verhoogd met 0,15 procent. In 2013 betaalde je nog 0,85 procent van de hypotheeksom om een hypotheek met NHG af te sluiten, dit jaar is dat 1,0 procent.

In 2018 zal de NHG-kostengrens worden verhoogd naar € 265.000,-. ABN AMRO verwacht dat er daardoor iets meer NHG-hypotheken zullen worden verstrekt, al zal de toename uiterst bescheiden zijn. 

De prijsstijging van de woningen in 2017 bedraagt namelijk 7,5 procent. Een huis dat begin 2017 gemiddeld € 245.000,- kostte, zal begin 2018 ongeveer € 263.000,- kosten. De verhoging van de NHG-kostengrens is dus slechts een compensatie van de algehele prijsstijging, zeker als de huizenprijzen ook in 2018 zullen blijven stijgen.