Vastgoed Actueel Snel

Het kabinet gaat in 2019 versneld de eigenwoningregeling evalueren. Dit heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aangegeven in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Het kabinet gaat in 2019 versneld de eigenwoningregeling evalueren. Dit heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aangegeven in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

De nieuwe versobering van de hypotheekrenteaftrek leidt volgens Snel per saldo, als onderdeel van het totale pakket aan belastingmaatregelen, tot een lastenverlichting voor de meeste burgers. Dit is te lezen op AM Web.

Bij het debat over het Belastingplan 2019 hadden de leden van de PvdA-fractie gevraagd wat het kabinet gaat doen aan de toenemende complexiteit rondom de eigenwoningregeling. Snel erkent dat deze complexiteit er is en stelt dat deze het gevolg is van diverse maatregelen die sinds 2001 zijn genomen binnen de eigenwoningregeling. “Hoewel het kabinet achter de doelen staat die daarmee zijn beoogd, zoals het verlagen van de schulden van huishoudens en het verbeteren van de financierbaarheid van de Nederlandse hypotheekportefeuille, is complexiteit een belangrijk aandachtspunt.” 

Geen verregaande systeemwijziging

Snel bevestigt in zijn memorie van antwoord dat het kabinet de Tweede Kamer heeft toegezegd dat de evaluatie van de eigenwoningregeling met een jaar wordt vervroegd naar 2019.
Een verregaande systeemwijziging, waarbij de eigen woning naar box 3 wordt overgeheveld, is volgens Snel niet aan de orde.

Schrijnende gevallen

Op vragen van VVD, CDA en D66 hoeveel woningeigenaren financieel in de problemen komen door de versnelling van de aftrekbeperking en of het kabinet een hardheidsclausulebeleid overweegt voor schrijnende gevallen zegt Snel geen ‘onbillijkheden van overwegende aard’ te verwachten. “De beperking van het aftrektarief raakt namelijk alleen mensen met een inkomen dat (vóór aftrekposten) hoger is dan het beginpunt van de hoogste tariefschijf (meer dan € 68.507 in de kabinetsperiode). Deze belastingplichtigen ondervinden enerzijds nadeel door deze maatregel, maar profiteren anderzijds van de verlaging van het eigenwoningforfait, de invoering van het tweeschijvenstelsel en voor zover hun inkomen ook na aftrekposten (deels) in de hoogste schijf valt van de verlaging van het toptarief naar 49,5%.”

Bron: AM Web