De ontwikkelingen in de woningmarkt hebben een stagnerende werking op de verkoopmogelijkheden van onroerend goed.

De ontwikkelingen in de woningmarkt hebben een stagnerende werking op de verkoopmogelijkheden van onroerend goed.

Volgens belangrijke spelers in de markt bestaat de oplossing uit een integraal pakket maatregelen:

  • Geleidelijke afbouw hypotheekrenteaftrek
  • Liberalisering huurmarkt
  • Minder overheidsbemoeienis
  • Einde aan kunstmatig gecreëerde grondschaarste
  • Afschaffen huurwaardeforfait en overdrachtsbelasting
  • Transparantere rol corporaties

Rol van de makelaar:

  • Ontwikkelaar en bouwondernemer professioneel ondersteunen
  • Adviesrol innemen vanwege grote regionale marktkennis
  • Meewerken aan heldere formulering van doelen

Bron: Vastgoed