Wet op het financieel toezicht
Hypotheekbemiddeling is een sterk geprofessionaliseerd vak geworden. De Wft stelt duidelijke eisen aan vakbekwaamheid en organisatie. De eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt, zijn hoog. Alle financiële dienstverleners moeten beschikken over de juiste diploma’s en zijn verplicht om zich regelmatig te laten bijscholen.

Wet op het financieel toezicht
Hypotheekbemiddeling is een sterk geprofessionaliseerd vak geworden. De Wft stelt duidelijke eisen aan vakbekwaamheid en organisatie. De eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt, zijn hoog. Alle financiële dienstverleners moeten beschikken over de juiste diploma’s en zijn verplicht om zich regelmatig te laten bijscholen.

De wet stelt ook hoge eisen aan de inrichting en uitvoering van het dienstverleningstraject. Elke klant heeft recht op een eigen dossier, waarin alle handelingen en adviezen zijn opgenomen. Elke actie moet voorzien zijn van een motivatie en de alternatieven moeten met de klant zijn besproken. Sinds de invoering van de Wft (2007) kan een makelaar geen hypotheekadvies geven. Met name kleine makelaarskantoren besloten daarom hypotheek- en assurantieadvies af te stoten. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen hebben makelaar en hypotheekadviseur een sterke organisatie nodig.

Cross-selling met financiële diensten
Een makelaar kan hypotheken er niet meer eenvoudig bij doen. De wetgever heeft die verantwoordelijkheid verlegd naar een financieel tussenpersoon. Voor de makelaar wordt het belangrijk samen te werken met specialisten op het gebied van hypotheken en assurantiën. Hierdoor ontstaat Cross-selling: de koop van een woning en het aanvragen van een hypotheek liggen in elkaars verlengde en daarom zoeken hypotheekadviseurs bewust samenwerking met makelaars en andersom. De klant heeft er baat bij dat het hele traject in één keer geregeld kan worden. De beroepsgroepen notarissen, financiële dienstverleners en makelaars zullen daarom steeds meer naar elkaar toegroeien. Je ziet nu al dat veel hypotheekkantoren die informele contacten hebben. De makelaardij springt daarop in met het verlenen van deeldiensten.

Bron: Vastgoed