grandparents-3604134_1280

Gemeenten moeten een flinke inhaalslag maken om genoeg woningen geschikt te hebben voor de groeiende groep ouderen, blijkt uit onderzoek van ouderenorganisatie ANBO en ActiZ, de organisatie van zorgondernemers.

Gemeenten moeten een flinke inhaalslag maken om genoeg woningen geschikt te maken voor de groeiende groep ouderen, blijkt uit onderzoek van ouderenorganisatie ANBO en ActiZ, de organisatie van zorgondernemers.

De vergrijzing heeft een enorm financieel effect op het woningbeleid van gemeenten. De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er goed oud kunnen worden, worden landelijk geraamd op ruim 13 miljard euro. 

Zo kost het volgens de organisaties 7,5 miljard euro om woningen aan te passen die al nabij voorzieningen voor ouderen liggen, zoals zorg, ondersteuning en toegankelijke horeca en winkelcentra. Daar komt nog 6 miljard bij om huizen geschikt te maken voor ouderen die willen verhuizen vanwege een gebrek aan zulke voorzieningen. 

‘Niet sexy’

De situatie is nijpend, vertelt ANBO-directeur Liane den Haan. ,,De markt zit in veel gemeenten compleet op slot. Of er zijn weinig voorzieningen. De route naar het verpleeghuis is ondertussen ook verstopt. En dan zouden ouderen niet bereid zijn te verhuizen!”

Ouderenwoningen aanpassen is gewoon ‘niet sexy’ voor lokale bestuurders, aldus Den Haan. ,,Ze willen allemaal grote vastgoedprojecten uit de grond stampen. Dat is kortzichtig. Want er ontstaan crisissituaties: mensen die vallen, compleet gedesoriënteerd in het ziekenhuis belanden en waar helemaal geen plek voor is in een tehuis.”

Er is in Nederland nu al een groot tekort aan tientallen duizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken, constateren de organisaties. Steeds meer ouderen komen in de problemen omdat gemeenten niet goed voorbereid zijn op de vergrijzing.

Mooie voorbeelden

Rick Hogenboom, lid van de ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg: ,,Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt de komende jaren en daarmee ook de behoefte aan zorg en ondersteuning. We zien veel mooie voorbeelden van wijken die ‘vergrijzingsproof’ worden, van hofjes of bejaardenhuizen 2.0, maar het gaat niet snel genoeg.”

ANBO en ActiZ pleiten voor haast bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorg-concepten voor ouderen. Hun onderzoek helpt gemeenten daarbij.

Bron: AD