a28321ba8f3530fc856783a3123dd44c_L

Moet de overheid nog verder ingrijpen in de huidige hypotheekmarkt? Met die vraag ging onderzoeksbureau SEO aan de slag. Vertrekpunt is dat overheidsingrijpen altijd een reden moet hebben. Een van de conclusies: de NHG moet weer omlaag.

Moet de overheid nog verder ingrijpen in de huidige hypotheekmarkt? Met die vraag ging onderzoeksbureau SEO aan de slag. Vertrekpunt is dat overheidsingrijpen altijd een reden moet hebben. Een van de conclusies: de NHG moet weer omlaag.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaf vorig jaar opdracht tot het onderzoek van SEO. De aanleiding hiervoor was het steeds groter wordende aantal regels waaraan hypotheekverstrekkers moesten voldoen en het daarbij behorende risico van onderlinge tegenstrijdigheid van deze regelgeving. Beperken of stimuleren?
Een belangrijke conclusie is dat extra regelgeving niet nodig is en dat er op sommige plaatsen tegenstellingen zijn in de onderliggende doelstellingen van de regels. Zo is een deel van de maatregelen gericht op het beperken van hypotheekverlening, terwijl een ander deel gericht is op het stimuleren hiervan. Aanpassingen op onderdelen van regels kunnen dit soort situaties al voorkomen, aldus SEO. NHG naar beneden
Ter discussie staat de werking van de NHG. Deze heeft tot doel het eigenwoningbezit te stimuleren, maar leidt tegelijkertijd tot inperking van marktwerking en risico’s voor de overheid. SEO stelt voor om de bovengrens van 350.000 zo snel mogelijk weer af te bouwen. Begrijpelijke informatie
Niet alleen stelt SEO voor de risico’s te verminderen, ook geeft zij aan dat het een optie is om huishoudens beter in staat te stellen hun financiën te beheren en begrijpen. Daartoe zouden de aanbieders op de markt hun informatie begrijpelijker moeten maken. Banken werken hier inmiddels hard aan.