internationale bouwkostenstandaard

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat de komende maanden werken aan datagedreven procesverbeteringen. Hierdoor moet het voor hypotheekhouders sneller duidelijk worden of ze na een ‘life event’ als relatiebreuk of het overlijden van de partner het huis kunnen behouden of in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld als de woning met verlies moet worden verkocht

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat de komende maanden werken aan datagedreven procesverbeteringen. Hierdoor moet het voor hypotheekhouders sneller duidelijk worden of ze na een ‘life event’ als relatiebreuk of het overlijden van de partner het huis kunnen behouden of in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld als de woning met verlies moet worden verkocht. Die kwijtschelding is een belangrijk onderdeel van de NHG-borgstelling.

Door de voorgestelde verbetering ontstaat er voor alle partijen sneller duidelijkheid zodra de consument  aan zijn adviseur of geldverstrekker aangeeft dat zich (binnenkort) een dergelijke levensgebeurtenis voordoet. Het is de bedoeling dat partijen dan direct weten wat er van elkaar verwacht wordt en de consument snel weet of woningbehoud of kwijtschelding mogelijk is.

Data-uitwisseling

Als bij een relatiebeëindiging een van beide partners woningbehoud met behoud van de NHG-borgstelling wenst, dan zal door data-uitwisseling tussen de geldverstrekker en NHG straks direct een klantdossier worden bijgewerkt. Zo kan per ‘eventstap’ (bijvoorbeeld het moment dat één van beide partners het huis verlaat) snel uitsluitsel worden gegeven. Samengevat doet NHG deze data-uitwisseling op twee niveaus:

Risicodata:

Om woningbehoud te beoordelen vindt er een herbeoordeling plaats van het kredietrisico op de categorieën ‘financieel huishouden’, ‘onderpand’ en ‘hypotheek’. Kan de achterblijvende partner de NHG-lening in de nieuwe situatie betalen? Bij een positieve uitkomst is woningbehoud mogelijk en kan aan de vertrekkende partner ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid worden verleend.

Checklistdata:

De meer kwalitatieve criteria zijn vertaald in enkele relevante stappen. Denk hierbij aan criteria met betrekking tot volledige medewerking: stel dat woningbehoud niet mogelijk is en de consumenten in aanmerking willen komen voor kwijtschelding van het verlies bij verkoop van de woning, dan zijn ook de beoordelingscriteria van belang die gaan over volledige medewerking: meewerken aan een zo hoog mogelijke woningopbrengst en een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening.

Pilot

In het vierde kwartaal van dit jaar verwacht NHG deze procesverbetering te testen in een pilot met minstens één geldverstrekker. Daarbij richten ze zich in eerste instantie op het event relatiebreuk.

Bron: InFinance