André Schots. Copyright Vastgoed Media

Taxateurs gaan per 1 april 2018 werken met een nieuw model Taxatierapport woonruimte. Voorzitter expertcommissie Wonen bij het Nederland Register Vastgoed Taxateurs, André Schots legt uit wat de belangrijkste veranderingen zijn.

“Allereerst is in het nieuwe model vastgelegd dat iedere taxateur ingeschreven moet staan in het Register van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging is niet meer verplicht. Deze maatregel moet leiden tot nog meer onafhankelijkheid van de taxateur.

Duurzaamheid

Een tweede verandering betreft de duurzaamheid van de woning. De taxateur maakt in het nieuwe rapport een analyse van de al in de woning aanwezige energiebesparende voorzieningen, waarbij hij ook aangeeft welke verbeteringen mogelijk zijn. Dit gebeurt middels de Energiebesparingsverkenner. Hierdoor krijgt het taxatierapport een meerwaarde voor banken en andere hypotheekverstrekkers én de consument. Het maakt inzichtelijk waar en hoe de woning kan worden verbeterd en welke (energie)besparing dit kan opleveren.

Fundering

Een andere verandering is dat meer aandacht wordt besteed aan de fundering van woningen in gebieden met funderingsproblematiek, zoals de Randstad, Limburg en Groningen. Woningen in deze gebieden krijgen een uitgebreider onderzoek naar de kwaliteit van de fundering en bij de waardering wordt het eventuele toekomstige herstel van de fundering meegenomen.

Referentieobjecten en bijlagen

Ook is er een aanpassing op gebied van referentieobjecten. De vergelijking met nabijgelegen vergelijkbare woningen moet concreter en inzichtelijker worden in de referentievergelijker (inclusief foto’s) als integraal onderdeel van het rapport. En bij appartementen met een VvE zijn de vragen over de financiële positie van de vereniging in lijn gebracht met de wettelijke reserveringsverplichting. Zo ontstaat een reëler beeld hoe gezond deze vereniging is. Tot slot is het verplicht om een meetstaat als bijlage bij het taxatierapport te voegen. Dit geldt ook voor de Uniforme Verbouwingsspecificatie in het geval dat de opdrachtgever wil gaan verbouwen.

Invoering en doel

Tot 1 april kunnen de betrokken partijen en automatiseerders zich op de invoering voorbereiden. Op dat moment hebben ze hiervoor zes maanden de tijd gehad. Het nieuwe model is als onderwerp opgenomen voor de permanente educatie in 2018. Het doel van het nieuwe model is om hypotheekverstrekkers en consumenten meer kwaliteit te bieden. Dit zit hem voornamelijk in een inhoudelijk beter, inzichtelijker en dieper uitgewerkt rapport. Doordat de nieuwe werkwijze arbeidsintensiever is, leiden deze aanpassingen zeker tot hogere kosten voor een taxatierapport, maar consumenten en geldverstrekkers krijgen dan ook heel wat meer waar voor hun geld.”

Verschenen in Vastgoed Magazine

Dit artikel verscheen in Vastgoed Magazine van december 2017, op basis van een interview met André Schots. André Schots (61) is makelaar/ taxateur/eigenaar van Schots Makelaardij in Prinsenbeek. Als voorzitter van de Expertcommissie Wonen van NRVT is hij betrokken bij de ontwikkeling en invoering van het nieuwe model Taxatierapport woonruimte.