Nieuwbouw

Aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen

2017* Cijfer is nog niet definitief

 

Bron: cbs.nl