2d535442c2c0b0669d8f5a051ed00bcc_L

Hoewel wijzigingen in de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) normaal gesproken per 1 januari doorgevoerd worden, wijzigt Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) enkele voorwaarden al per 1 juli. “Deze besluiten zijn van dermate zwaarwegend belang voor alle bij de koopwoning- en hypotheekmarkt betrokken partijen, dat ze niet tot 1 januari kunnen wachten”, aldus de woordvoerder van het WEW.


Hoewel wijzigingen in de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) normaal gesproken per 1 januari doorgevoerd worden, wijzigt Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) enkele voorwaarden al per 1 juli. “Deze besluiten zijn van dermate zwaarwegend belang voor alle bij de koopwoning- en hypotheekmarkt betrokken partijen, dat ze niet tot 1 januari kunnen wachten”, aldus de woordvoerder van het WEW.

“Daar komt bij dat aan deze beslissing een gedegen voorbereiding ten grondslag ligt, we werken hier al langer naartoe”, aldus de woordvoerder.

Andere partijen
De wijzigingen zitten hem in het feit dat huidige taken van het Waarborgfonds overgedragen worden aan andere partijen. Zo moeten taxaties volgens de NHG-regels worden uitgevoerd door een taxateur die is gecertificeerd volgens de regels van de Stichting Normering Taxatie en Validatie. Deze stichting is door de verschillende brancheverenigingen opgericht.

Keurmerk
Een andere wijziging is dat voor nieuwbouwwoningen een waarborgcertificaat moet zijn afgegeven door een instelling die het keurmerk heeft van Stichting GarantieWoning. Dit keurmerk is uitgegeven aan instellingen die eisen stellen aan de contracten, de geschillenbeslechting en de garanties die bouwondernemers aan hun klanten geven. Voor woningen die in eigen beheer of door de bewoner zelf zijn gebouwd hoeft geen insolventieverzekering te worden gesloten. Wel geldt daar een opschortende voorwaarde totdat het huis is bewoond.

Belangrijke stap
Over deze wijzigingen die per 1 juli ingaan zegt de woordvoerder van het WEW het volgende: “Hiermee zetten de brancheverenigingen een volgende belangrijke stap, gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van taxatierapporten en het voorkomen van hypotheekfraude aan de hand van taxatierapporten.”