Vastgoed Actueel logo's banken

‘Banken niet verplicht om kredietruimte maximaal te benutten’

Volgens Kifid zijn banken niet verplicht om het maximaal mogelijk te lenen hypotheekbedrag ook daadwerkelijk te verstrekken. Het klachteninstituut doet deze uitspraak naar aanleiding van een zaak waarbij een klant bot ging toen hij zijn hypotheek ABN Amro tussentijds wilde verhogen. Dat diens inkomensgegevens na de aanvraag van de eerste hypotheek een verbetering lieten zien, doet volgens Kifid niet ter zake, zo meldt am:web.

In september 2013 sluiten de klant, een zelfstandig ondernemer, en zijn broer een hypotheek van € 359.400 bij ABN Amro. Hiervan wordt € 50.000 gestort in een bouwdepot. Een halfjaar later is de bodem van het bouwdepot in zicht. De consument verzoekt de bank het bouwdepot te verhogen met opnieuw € 50.000, maar ABN Amro wijst het verzoek om de geldlening te verhogen na toetsing van het inkomen van de man en zijn broer af.

Prognoses

De bank stelt daarbij onder meer niet uit te kunnen gaan van omzetprognoses voor 2014 en in plaats daarvan te kijken naar de omzet over 2013 omdat de branche waarin de man werkt ‘door de crisis geplaagd’ is. Als de man in 2015 opnieuw een verzoek doet om zijn hypotheek met € 50.000 te verhogen, wordt dit weer afgewezen.

Maandlasten

In 2016 stelt de ABN Amro in een mail aan de klant dat, rekening houdend met de inmiddels aanwezig lening van de man vanuit zijn BV en de bijbehorende maandlasten daarvan, er geen verhoging van de hypotheek kan plaatsvinden. De man is het daarmee niet eens en stapt naar Kifid. Hij vordert een bedrag van bijna € 82.000 van ABN Amro voor teveel betaalde rente -berekend over de volledige looptijd van 30 jaar- en de accountantskosten. Hij stelt dat hem door de bank in september 2013 is voorgehouden dat hij maximaal € 482.323 zou kunnen lenen zodat er nog ruimte was voor verhoging. Bovendien waren de cijfers over 2014 en 2015 nog beter dan in 2013 en was het inkomen in 2103 te laag vastgesteld.

Contractvrijheid

Kifid gaat echter niet mee in deze zienswijze zo blijkt uit haar niet-bindende advies. Volgens de geschillencommissie staat niet ter discussie dat de bank bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag in 2013 is uitgegaan van juiste gegevens. Ten aanzien van de afwijzingen van de verzoeken van de consument tot verhoging van de geldlening wijst Kifid op de “zekere mate van beleids- en contractvrijheid”, die bank heeft en “welke onder meer inhoudt dat het haar vrijstaat te bepalen met wie en onder welke voorwaarden zij een overeenkomst van geldlening aangaat.”

Niet onjuist

De geschillencommissie vindt de afwijzing ook niet onjuist. “Niet is gebleken dat de Bank in 2013 de indruk heeft gewekt, laat staan zich heeft gebonden aan de indruk, dat de verhoging van de geldlening geen probleem zou zijn. De omstandigheid dat bij het hypotheekadvies een hoger maximaal te lenen bedrag is opgegeven en Consument er hierdoor vanuit ging dat er ruimte was voor verhoging van de geldlening maakt dit niet anders. Immers, een opgave van een maximaal te lenen bedrag houdt nog geen verplichting voor de Bank in dit bedrag daadwerkelijk te verstrekken. Het standpunt van Consument dat de jaarcijfers van 2014 en 2015 beter waren ten opzichte van de jaarcijfers van 2013, welke stelling de Bank in een ander daglicht heeft geplaatst, doet niet af aan het voorgaande.”

Bron: am:web