Vastgoed actueel - duurzaamheid hypotheek

‘Hypotheekbranche moet aanzetten tot verduurzaming van woning'

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt dat geldverstrekkers en hypotheekadviseurs aanstaande, maar ook bestaande woningeigenaren meer moeten gaan aanzetten tot het verduurzamen van hun huis. Dit laat AM:WEB weten.

Om dit te bewerkstelligen gaat ze in overleg met het platform hypotheken, een overlegorgaan tussen rijk, toezicht en sector. “Voor de verduurzamingsopgave die in het regeerakkoord is geformuleerd, is het van belang dat huishoudens tijdens de aanvraag van een hypotheek goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden om te verduurzamen. Daarnaast is het van belang dat hypotheekverstrekkers en adviseurs de mogelijkheden onderzoeken om ook de huidige eigenaar-bewoners te motiveren om te verduurzamen.”

Extra leenruimte

Ollongren geeft hier antwoord op de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die wilde eind vorig jaar in een overleg weten waarom maar 1 procent van de mensen met een NHG-hypotheek de extra leenruimte van 6 procent van de woningwaarde voor energiebesparende maatregelen gebruikt. “In de toenmalige beantwoording is aan u bericht dat ultimo oktober 2016 bij 1 procent en ultimo oktober 2017 bij 2,3 procent van de afgegeven NHG-garanties gebruik wordt gemaakt van deze extra leenruimte voor verduurzaming. Het is inmiddels bekend dat over heel 2017 gemiddeld bij 2,1 procent van de afgegeven NHG-garanties gebruik is gemaakt van de extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen. Er lijkt sprake van een stijgende trend; in het laatste kwartaal was dit percentage gemiddeld 3,2 procent. Deze extra leenruimte geldt overigens ook voor niet-NHG-hypotheken.”

Niet altijd zichtbaar

Waarschijnlijk worden in werkelijkheid vaker energiebesparende maatregelen getroffen bij de aankoop van een woning, aldus de minister. “Met een LTV onder het maximum is namelijk niet uitgesloten dat huishoudens ook hier energiebesparende maatregelen hebben getroffen. Doordat in zo’n geval geen gebruik wordt gemaakt van de extra leenruimte is dit niet altijd zichtbaar in de boeken van het Waarborgfonds Eigen Woningen.”

Te weinig kennis

Het Waarborgfonds vermoedt verder dat veel hypotheekadviseurs maar beperkte kennis hebben van de mogelijkheden om verduurzamingsinvesteringen mee te financieren, schrijft Ollongren. “Ook bij de klant zijn de voordelen van verduurzaming en de financiële mogelijkheden niet altijd bekend.”

Vorig jaar zijn vanuit het Waarborgfonds initiatieven genomen om energiebesparing nadrukkelijker op de agenda te zetten bij hypotheekadviseurs, geldverstrekkers en klanten. “Zo zijn er verschillende trainingen voor adviseurs georganiseerd in samenwerking met marktpartijen om het kennisniveau over de financiering van verduurzamingsinvesteringen te verhogen. Met de introductie door het WEW van het ‘Energiebespaarbudget’ kan de klant op basis van een eenvoudige specificatie een verduurzamingsbouwdepot laten aanmaken door de geldverstrekker. De klant kan bij de daadwerkelijke realisatie van de energiebesparende maatregelen, indien gewenst, afwijken van deze specificatie, mits uiteraard sprake is van investeringen gericht op verduurzaming.”

Bron: AM:WEB