‘Starters op huizenmarkt hebben steuntje in de rug nodig’

Commercieel directeur Twan Cats van De Hypotheker vindt dat het voor starters veel te moeilijk is om een woning te kopen. In dagblad Trouw pleit hij ervoor dat deze groep een steuntje in de rug krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van een starterslening.  

“De status van starters op de huizenmarkt heeft haar nieuwste dieptepunt bereikt. Niet eerder zagen we bij De Hypotheker het aantal starters dat een hypotheek afsloot in één jaar zo snel afnemen: met 32 procent. De gemiddelde huizenprijs is in het afgelopen jaar explosief gestegen”, schrijft Cats.

Diversiteit onder druk

Vooral in de Randstad is een koopwoning voor veel jongeren onbetaalbaar, waardoor de diversiteit in deze steden onder druk komt te staan. Cats: “Een diverse samenstelling van de stedelijke bevolking is een verrijking: van kennis, ervaring en creativiteit. Dit maakt van de stad een broedplaats van innovatie, vooruitgang en ondernemerschap. Wanneer de huizenmarkt in de Randstad zich in de huidige richting blijft ontwikkelen, ontstaat een situatie waarin jong, oud, gezinnen en ondernemer niet meer naast en met elkaar kunnen leven. Dagelijks spreken we als hypotheekadviseurs jongeren die zich willen vestigen in een grote stad, en steeds worden zij teleurgesteld.”

De stad loopt naar zijn mening hierdoor schade op omdat het de ‘kweekvijver van creatief talent’ misloopt. “Als jongeren en (jonge) ondernemers zich niet in de stad kunnen vestigen, is dat een sociaal-culturele verarming, maar het gaat óók ten koste van de werkgelegenheid. De Randstadgemeenten zijn trots op het aantrekken van jong, studerend talent, maar geven in de vervolgfase niet thuis. De sociale woningmarkt zit potdicht.”

Starterslening

De uitzichtloze situatie van starters wordt volgens Cats versterkt nu de starterslening in steeds minder gemeenten wordt aangeboden: “Hiermee kunnen starters tussen 20.000 en 50.000 euro extra lenen, zonder dat zij hierover in de eerste drie jaar rente of aflossing betalen. Ik pleit ervoor dat (lokale) overheden in de Randstad de verantwoordelijkheid nemen door deze starterslening weer aan te bieden.”

Overige maatregelen

Cats schrijft dat er ‘tal van maatschappelijk aanvaardbare maatregelen’ denkbaar zijn om starters op de huizenmarkt een steun in de rug te geven, zonder dat dit onverantwoorde financiële risico’s met zich meebrengt: “Zoals het stimuleren van betaalbaar bouwen, het ombouwen van kantoren tot starterswoningen of de versoepeling van de inkomenstoets. De absolute politieke urgentie voor onconventionele maatregelen moet echter aanwezig zijn. In het regeerakkoord zijn starters een vergeten groep, en dat wordt niet voldoende weggenomen door de ingediende moties van de Tweede Kamer.”

De commercieel directeur vindt dat banken, bouwondernemingen, geldverstrekkers, de NHG en gemeenten nu samen actie moeten ondernemen. “Doen we dit niet, dan verliezen we binnen afzienbare tijd onze stedelijke diversiteit.”

Bron: am:web