Onderzoek naar woonwensen: rust, veiligheid en winkels

Wat verlangen huishoudens in hun woonomgeving? Met stip op één staat rust in de woonwijk, gevolgd door de aanwezigheid van winkels voor levensmiddelen en de algemene veiligheid rondom de woning. Belangrijk voor makelaars om deze aspecten in marketinguitingen te benadrukken.

Deze onderzoeksresultaten zijn afkomstig uit het WoonKennis Jaarrapport 2012/2013. In de huidige tijd kunnen makelaars en ontwikkelaars eigenlijk niet meer functioneren zonder inzicht in de woonwensen en zonder daar ook daadwerkelijk iets mee te doen, stelt het rapport. Zeker niet gezien de nog steeds levendige discussie rondom klantgericht bouwen. Huishoudens stellen immers anno 2013 steeds meer eisen aan hun woning en woonomgeving. Dat kunnen ze zich in een kopersmarkt natuurlijk ook permitteren. Het is daarom voor makelaars en ontwikkelaars niet alleen van belang om tijdens het (ver)bouwen rekening te houden met de wensen van huishoudens. Ook kunnen zij bepaalde aspecten (zoals de aanwezigheid van veel winkels) benadrukken in advertenties van woningen en in andere marketinguitingen.

Om te achterhalen in wat voor een omgeving huishoudens willen wonen, vroeg WoonKennis aan ruim 1.100 huishoudens wat voor hen de drie meest belangrijke aspecten zijn voor een woonlocatie.

Rust en veiligheid

Gemiddeld genomen vinden Nederlandse huishoudens rust in de wijk verreweg het belangrijkste aspect van de woonlocatie (47%). Nog eens eenderde vindt de winkels voor levensmiddelen in de buurt belangrijk. Als derde belangrijkste locatieaspect wordt algemene veiligheid genoemd (26%). Sportmogelijkheden, een politiepost en horecagelegenheden worden nauwelijks genoemd. De meeste mensen zullen voor sport en uitgaansgelegenheden de auto of het openbaar vervoer pakken. Bij de politie is tegenwoordig al veel telefonisch of online te regelen.

Verschillen tussen typen huishoudens

Het belang van bepaalde aspecten is natuurlijk afhankelijk van het type huishouden. Daar zijn dan ook opvallende verschillen te zien. Zo hechten eenoudergezinnen relatief minder waarde aan rust in de wijk. Winkels voor levensmiddelen in de buurt wordt vooral door huishoudens met één volwassene (alleenstaand, eenoudergezin) relatief belangrijk gevonden. Zij moeten immers uit hun werk snel even naar de supermarkt kunnen, terwijl dat bij gezinnen met twee partners wat flexibeler kan worden opgelost. Partners (met en zonder kinderen) noemen relatief vaak de aanwezigheid van parkeergelegenheid. Alleenstaanden hechten bovengemiddeld vaak belang aan het openbaar vervoer in de buurt. Logischerwijs vinden de gezinnen met kinderen de aanwezigheid van scholen en speelmogelijkheden voor kinderen relatief vaak belangrijk.

Wensen huishoudens met verhuisplannen

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen huishoudens met verhuisplannen en huishoudens zonder verhuisplannen. Vooral de wensen van huishoudens met verhuisplannen vergen de aandacht van ontwikkelaars en makelaars op de korte termijn. De verschillen tussen de typen huishoudens zijn echter klein. Huishoudens met verhuisplannen vinden groenvoorzieningen minder belangrijk. Het openbaar vervoer in de buurt wordt daarentegen door een groter aandeel van de huishoudens met verhuisplannen belangrijk gevonden. Mogelijk komt dit door samenstellingseffecten van de beide groepen, bijvoorbeeld doordat er relatief meer jongeren zijn onder de huishoudens met verhuisplannen. Ook kan het zijn dat huishoudens met verhuisplannen al meer uitgesproken zijn over bepaalde wensen, omdat zij ook daadwerkelijk al plannen hebben te verhuizen naar een nieuwe omgeving.

Tags: