CBS: Meer starters kiezen voor huurwoning

Zeven op de tien starters hebben in 2011 gekozen voor een huurwoning. Ruim de helft van de startende huishoudens is alleenstaand en jonger dan 35 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 90.000 starters betrokken in 2011 een huurwoning, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van 2010. Ook het aantal starters dat koos voor een koopwoning is gestegen, namelijk 5 procent.

Doorgestroomd

In 2011 zijn 4 procent meer huishoudens doorgestroomd naar een andere woning. Ruim 50.000 huishoudens verhuisden van een huur- naar een koopwoning. Ruim 44.000 huishoudens verlieten hun koopwoning en kochten een ander huis. Ruim 57.000 huishoudens verkochten hun woning en betrokken een huurhuis, een stijging van ruim 7 procent ten opzichte van 2010.