Vereniging Eigen Huis wil voorwaarden aan verkoop corporatiewoning

De Vereniging Eigen Huis is voorstander van de verkoop van huizen van woningcorporaties, maar die moet wel aan voorwaarden gebonden worden. Dit schrijft de belangenbehartiger van huizenbezitters aan minister Blok.

Blok heeft voorgesteld de regels voor de verkoop van woningen door woningcorporaties te versoepelen, waarbij kortingen tot 25 procent mogelijk zijn. In een consultatieronde konden belanghebbende partijen reageren op het voorstel.

Geen marktverstoring

In haar reactie stelt de VEH dat verkoop van corporatiewoningen een eigen huis voor meer mensen mogelijk maakt. En het helpt de sociale huursector te beperken tot de oorspronkelijke doelgroep. Maar corporaties mogen huizen niet met hoge kortingen tegen ‘dumpprijzen’ op de markt zetten, zodat huidige woningbezitters er last van hebben.

Voorwaarden

Om marktverstoring te voorkomen, wil de vereniging dat kortingen van 25 procent alleen onder voorwaarden mogen. Alleen langzittende huurders of kopers die zonder een aanzienlijke korting geen woning kunnen kopen, zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. Ook pleit VEH voor het verplicht gebruik van de ‘Modelregeling verkoop van huurwoningen’ om de verkoop aan particulieren altijd verantwoord te laten gebeuren.

Aedes

Corporatiekoepel Aedes waarschuwde in haar reactie op de concept-verkoopregels ook al voor marktverstoring. Het kabinet ziet de verkoop van woningen als een mogelijkheid voor corporaties om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Corporaties kunnen door de verhuurdersheffing genoodzaakt worden om woningen met (grote) korting te verkopen om geld liquide te maken. Dat kan de verkoopprijs van eigenaar-bewoners onder druk zetten. Aedes vraagt zich af of het kabinet oog heeft voor dit effect van haar keuze.

NVM

De NVM is stelliger dan Vereniging Eigen Huis en Aedes: “De verkoop van corporatiewoningen met grote kortingen is niet gewenst en werkt marktverstorend. Particuliere huizenbezitters die willen verkopen, worden hierdoor ernstig benadeeld. De waarde van hun woning daalt, vanwege de hoge kortingen in hun omgeving. Ze kunnen daar niet tegenop concurreren”, stelt een woordvoerder van de NVM. “We zijn voorstander van de verkoop van dergelijke portefeuilles aan institutionele beleggers, die dergelijke woningen in vrijesectorwoningen kunnen omzetten.”