Regels verkoop corporatiewoningen versoepeld

De voorwaarden waaronder woningcorporaties woningen mogen verkopen, zijn versoepeld. Het Kabinet wil daarmee de verkoop van corporatiewoningen makkelijker maken. De regels blijven volgens koepelorganisatie Aedes echter behoorlijk complex, wat dit doel in de weg kan zitten. De nieuwe regels zijn in oktober ingegaan.

Opvallendste aanpassingen

*Corporaties kunnen meer dan 10 procent korting geven aan particulieren die zelf in het huis gaan wonen. De corporatie moet daar achteraf verantwoording voor afleggen. In sommige gevallen is wel vooraf toestemming van het ministerie nodig: als er wordt afgeweken van de Regeling vervreemding woongelegenheden.

*Bij particulieren wordt onderscheid gemaakt tussen inkomens tot en met 38.000 euro en daar boven.

*Bij verkoop aan andere marktpartijen dan corporaties maken de regels verschil tussen huizen met een maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens en geliberaliseerde (dan wel te liberaliseren) woningen.

*Er zijn minder voorwaarden voor de verkoop aan derden van geliberaliseerde of te liberaliseren woningen.

Aedes geeft toelichting

De nieuwe regels zijn vastgelegd in de circulaire MG 2013-02 (die MG 2011-04 vervangt). Ook de Regeling vervreemding woongelegenheden is gewijzigd. Het ministerie heeft een stroomschema gemaakt en vragen en antwoorden opgesteld om de regels te verduidelijken. Aedes organiseert samen met het ministerie binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst voor de verkoopnetwerken.

Nog steeds ingewikkeld

Aedes gaf eerder - op basis van input van leden - een reactie op voorstellen voor de nieuwe regels. Dat leidde tot een aantal aanpassingen. De regels dragen veel sporen van een compromis tussen verschillende belangen en blijven daardoor ingewikkeld. In de laatste fase is een inkomenstoets toegevoegd voor verkoop voor eigen bewoning. Aedes vreest dat die voor communicatieproblemen met potentiële kopers zal zorgen.

(Bron: Aedes.nl)

Tags: