17% van de huizenkopers schafte woning aan zonder hypotheek

Bij 17% van de woningaankopen op de particuliere woningmarkt in 2016 werd geen hypotheek ingeschreven. Het gaat hierbij vooral om doorstromers, eigenaren van meerdere woningen en ouderen. Van alle soorten woningen worden appartementen het vaakst zonder hypotheek aangeschaft. Dat concludeert het Financieele Dagblad op basis van cijfers van het Kadaster.

Het aandeel hypotheekloze aankopen op de particuliere woningmarkt is gestegen van 11% in 2006 naar 19% in 2013. Sinds 2013 daalde het aandeel licht naar 17% in 2016. Opvallend is dat gedurende de crisisperiode (2008-2013) het aandeel steeg en dat het aandeel licht afnam op het moment dat de woningmarkt uit de crisis kwam.

Soorten kopers

Bij 1 op de 8 woningen die door een doorstromer is gekocht, werd geen hypotheek afgesloten. Eigenaren van meerdere woningen kochten het vaakst zonder hypotheek: bij meer dan de helft (61%). Hoe ouder de koper is, hoe vaker er hypotheekloos werd gekocht. Bij kopers van 70 jaar en ouder werd bij bijna de helft (47%) van de aankopen geen hypotheek afgesloten. Bij 4 van de 10 hypotheekloze aankopen werd een appartement gekocht.

Grote steden

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd bij ongeveer 1 op de 4 aankopen geen hypotheek afgesloten. In Utrecht lag het aandeel iets lager, hier was 1 op de 5 aankopen hypotheekloos. In de kustgebieden van Zeeland zijn 30 tot 40% van de woningen zonder hypotheek gekocht. Ook in Zandvoort, Noordwijk en het Noord-Hollandse Bergen is veel hypotheekloos gekocht.

Bron: Het Financieele Dagblad, Kadaster.