Mentality test

De maatschappij is continu in beweging. In een complexe samenleving verliezen traditionele groepsindelingen op basis van sociaal-economische kenmerken zoals leeftijd, inkomen en geslacht steeds meer aan verklarende kracht.

 

Motivaction heeft daarom het Mentality-model ontwikkeld, waarbij mensen worden gegroepeerd naar hun levensinstelling. Met kennis van leefstijlen en waardepatronen is consumentengedrag beter te verklaren.

Doe de Motivaction Mentality Test!