Taxatiespecialisten hebben de toekomst

Taxatiemodellen en databases mogen dan de toon zetten, aan specialisten zal altijd behoefte blijven. Dat geldt zeker voor taxateurs die zich specialiseren in de fiscaal-juridische aspecten van vastgoed.

Fiscale kennis noodzakelijk
Om soepel in dit speelveld te kunnen bewegen, is gedegen fiscale kennis een absolute voorwaarde. Makelaar/taxateur Henk Happel uit Delft is zo'n specialist op wie deze kwalificaties zonder meer van toepassing zijn. Als voormalig medewerker van het vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst weet Happel waarover hij praat. "De taxatie moet naadloos kunnen worden ingepast in het fiscaal bestel. Alleen dan kunnen de accountant en fiscaal adviseur deze gebruiken voor het vaststellen van het optimale fiscale resultaat."

Juiste argumentatie
Dat vergt natuurlijk nogal wat. Happel: "Van de taxateur wordt verwacht dat hij altijd de juiste argumentatie naar boven haalt. Hij weet doorgaans wel veel over oppervlakten en huurprijzen, maar de fiscus vraagt meer informatie. Op welk moment is iets ingebracht? Wat was toen het vooruitzicht? Wat is de intentie geweest? Een taxateur die meerdere waarderingsgrondslagen en berekeningsmethoden in zijn achterzak heeft, kan dat soort zaken op het juiste moment inzetten en de taxatie tot een perfecte steen maken die prachtig in het fiscale bouwwerk past."

Bron: Vastgoed