Taxatiefraude voorkomen

Richtlijnen om taxatiefraude en ontevreden opdrachtgevers te voorkomen.

1. Presenteer de tarieven 
Zorg voor een heldere presentatie van de soorten dienstverlening en de daarbij behorende tarieven. Veel makelaars/taxateurs melden op hun website niet meer dan dat geïnteresseerden contact kunnen opnemen.


2. Bied vergelijkende tarieven 
Een lijstje met vergelijkende tarieven kan positief werken, maar heeft alleen zin als de eigen tarieven laag liggen. Bij hoge(re) tarieven past een goede uitleg over de kwaliteit van de dienstverlening. Neem in de tarieven ook altijd een staatje mee dat duidelijk maakt dat je 'op de kleintjes let'.

3. Vermeld bijkomende kosten
Behalve de tarieven moet je de volgende kosten vermelden:

  • de kadasterkosten
  • de legeskosten
  • administratiekosten
  • de btw

Deze extra kosten kunnen oplopen tot 30 à 40 procent van de totale kosten. De klant stelt dit soort informatie erg op prijs.

4. Digitaal registreren
Zorg ervoor dat het taxatierapport digitaal is geregistreerd of controleer of de gegevens niet opvallend afwijken van de transactiegegevens in het Kadaster.

5. Kijk naar concurrenten
Houdt de concurrenten goed in de gaten. Zelfs een globale inventarisatie van diverse websites leert dat de kwaliteit van de marketinginspanningen sterk verschilt. Alle onderzoeken wijzen erop dat naamsbekendheid en lokale expertise nog steeds de basis vormen voor een goede bedrijfsvoering. Een goede website is een marketingtool, die het vertrouwenwekkend imago kan versterken.


6. Blijf bij 
Het aantal informatieve sites over taxaties is beperkt. Wie het toch wil proberen, kan kijken op:

Bron: Vastgoed