79% jonge koopstarters kan geen woning kopen

Starters op de woningmarkt, die hun eerste woning willen kopen, lopen nog tegen veel problemen aan. Met name de financiering van de woning is lastig. Maar liefst 79% van de jongeren geeft aan dat het bijna onmogelijk is om een woning alleen te kopen. USP Marketing Consultancy heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de wensen en beweegredenen van starters op de woningmarkt.

Circa 18% van de jongeren (20 tot 35 jaar), die momenteel in een huurwoning wonen of bij hun ouders wonen, wil graag op korte termijn een woning kopen. Nog eens 28% overweegt om op korte termijn een woning te kopen.  Echter voor deze groep jongeren is met name de betaalbaarheid een probleem. Ruim tweederde van de koopstarters geeft aan onzeker te zijn over hun baanzekerheid of geen vast contract te hebben, waardoor de banken geen of moeilijk een hypotheek verstrekken. Daarnaast is maar liefst 64% van mening dat er te weinig betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Ontevreden met woningmarktbeleid

Voor dit onderzoek zijn begin 2014 300 online enquêtes afgenomen onder koopstarters in Nederland (jongeren tussen de 20 en 35 jaar die overwegen een woning te kopen in de komende twee jaar). De koopstarters geven een 5,3 als rapportcijfer voor het huidige woningmarktbeleid. Zij zijn van mening dat de overheid veel te weinig maatregelen treft om de starters te helpen in de huidige marktomstandigheden. De maatregel waarbij ouders de mogelijkheid hebben om 100.000,- euro belastingvrij te schenken bij de aanschaf van een woning is slechts voor een beperkt aantal jongeren relevant. Naast dat veel ouders dit geld niet voorhanden hebben, zijn jongeren ook terughoudend in het vragen om hulp bij de financiering van de woning. Liever stellen zij hun verhuiswens uit (77%), gaan op zoek naar een kleinere woning (61%), kiezen toch voor een huurwoning (56%) of een kluswoning (51%) in plaats van financiële hulp te vragen bij familie (39%). Het kiezen voor een kleinere woning vinden veel jongeren ook weer lastig, omdat zij zich realiseren dat wanneer je een woning koopt je er tegenwoordig langer dan vijf jaar moet wonen. Met het oog op samenwonen en gezinsuitbreiding is een kleinere woning dan geen optie. 

Sparen voor koophuis

 Het merendeel van de koopstarters (77%) is momenteel zelf aan het sparen voor het kopen van een woning. Zij willen uiteindelijk tussen de 10.000 en 25.000,- euro eigen geld inleggen bij de aankoop van hun woning. Bij voorkeur is dit een rijwoning tussen de 100.000 en 200.000 euro in een gezellige omgeving met veel faciliteiten . De belangrijkste redenen om te kiezen voor een koopwoning zijn voor de jongeren: de mogelijkheid om de woning volledig aan te passen aan de eigen wensen, het opbouwen van vermogen en de lagere maandlasten in vergelijking tot een huurwoning.