ING: Bijna helft koopwoningbezitters bereid met verlies te verkopen

Het vertrouwen van potentiele starters en koopwoningbezitters is in het tweede kwartaal van 2014 toegenomen. ING meldt verder dat bijna de helft (44 procent) van de koopwoningbezitters bereid is om verlies te nemen bij de verkoop van de woning. Dit zijn twee opmerkelijke uitkomsten van het kwartaalbericht over de woningmarkt van ING.

Elk kwartaal meet ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. Deze WoonIndex stijgt in het tweede kwartaal van 2014 met 3 punten naar 114. Dennis Noordervliet, directeur Marketing Hypotheken bij de ING: "Starters en koopwoningbezitters verwachten vooral een flinke stijging van de huizenprijzen. Dit kwartaal verwacht 68 procent een stijging ten opzichten van 54 pocent vorig kwartaal. Het aantal koopwoningbezitters dat het een gunstige periode vindt om te kopen, is in de afgelopen drie kwartalen gelijk gebleven (6 op de 10). Onder starters is dit 8 op de 10."

Verlies

Bijna de helft (44 procent) van de koopwoningbezitters is bereid om maximaal 30.000 euro verlies te nemen bij verkoop van de woning en dit bedrag mee te financieren bij de aankoop van een nieuwe woning. Een derde is niet bereid om met verlies te verkopen. Vier op de tien koopwoningbezitters zijn niet bekend met de mogelijkheid om restschuld mee te financieren.

"Het is voor bestaande hypotheekklanten mogelijk om deze restschuld mee te financieren. Dit geldt ook voor klanten die afkomstig zijn van geldverstrekkers die niet meer actief zijn op de Nederlandse markt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het inkomen uiteraard toereikend zijn om de hypotheeklasten te dragen. Daarnaast moet het gedeelte boven de 104 procent marktwaarde versneld worden afgelost, in principe binnen 10 jaar, aansluitend op de fiscale behandeling van rente over de meegefinancierde restschuld. Opvallend is verder dat een derde van de koopwoningbezitters niet bereid is om met verlies te verkopen. Toch kan dat verstandig zijn omdat de woning waar je heen wilt verhuizen ook in prijs is gedaald, mogelijk zelfs meer  dan je eigen huis.”

Gemakkelijker

Koopwoningbezitters verwachten hun huis gemakkelijker te verkopen dan vorig kwartaal. Een derde verwacht nu dat hun woning 4-6 maanden te koop zal staan, bijna 10 procent verwacht hiervoor 1 tot 3 maanden nodig te hebben en 24 procent verwacht dat hun huis 7-12 maanden te koop zal staan. Ruim de helft van de koopwoningbezitters verwacht een overwaarde op de woning, 17 procent denkt 'onder water' te staan en volgens 15 procent is de hoogte van de hypotheek gelijk aan de waarde van de woning.

Een op de vijf koopwoningbezitters overweegt op dit moment af te gaan lossen op de hypotheek, 30 procent heeft weleens tussentijds afgelost. Deze percentages blijven de afgelopen kwartalen vrij stabiel. Wel geven meer mensen aan geen restschuld over te willen houden dan vorig kwartaal en daarom tussentijds af te lossen. Dit percentage is met 9 procentpunt gestegen naar 38 procent. Noordervliet: "Als de verwachting uitkomt dat de woningprijzen weer gaan stijgen, zal dit overigens ook gaan bijdragen aan het verder terugbrengen van de restschuld."

Starters

Zeven op de tien starters heeft de voorkeur voor een bestaande woning, hierbij zijn sfeer en stijl de belangrijkste reden. Een op vijf vindt de directe oplevering de belangrijkste reden. Van de starters vindt bijna de helft het aanbod van nieuwbouwwoningen voldoende.