Opnieuw uitgebreid onderzoek naar woningmarkt Groningen

Het OTB, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, start een nieuw omvangrijk onderzoek naar de woningmarkt in de negen aardbevingsgemeenten in Groningen. Er wordt onderzocht welke gevolgen de aardbevingen hebben voor de woningmarkt in het gebied.

Het onderzoek, dat maximaal 400.000 euro gaat kosten, moet het liefst in de herfst van dit jaar zijn afgerond. Het wordt geleidt door de Delftse hoogleraren en woningmarktspecialisten Friso de Zeeuw en Peter Boelhouwer. De kosten worden gedeeld door de provincie Groningen, de Nederlandse Aardolie Maatschappij en het ministerie van Economische Zaken. In Vastgoed 3 leest u een uitgebreid artikel over makelen in de betrokken gebieden in Groningen.

Afwijking

,,In heel Nederland is de woningmarkt teruggelopen. Hier in Groningen kun je je huis echt niet kwijt. We weten nog steeds niet hoe de woningmarkt afwijkt van die van de rest van Nederland. Daar moet dit onderzoek meer duidelijkheid over geven'', zegt Jacques Wallage, voorzitter van de Dialoogtafel.

Wallage erkent dat de kosten fors zijn. ,,Dit onderzoek kost een paar ton. Het is geen goedkoop onderzoek en dat kan ook niet. Je moet werkelijk van alles uit laten zoeken om goed zicht te krijgen op wat er nu precies met de woningmarkt in Groningen aan de hand is.''

Geen herhaling

Hij wijst erop dat in de Dialoogtafel nadrukkelijk is afgesproken dat het woningmarktonderzoek geen herhaling moet worden van de onderzoeken van Ortec, die in opdracht van minister Kamp de Groninger woningmarkt onder de loep nam. Op de gegevens van Ortec kwam veel kritiek. Het bedrijf zou de waardeontwikkeling van de huizen in het bevinggebied niet goed in kaart hebben gebracht.

De onderzoekers gaan onder meer kijken naar het aantal inwoners dat weg wil uit het gebied. Ook wordt gekeken naar mensen van elders die in Groningen een huis kopen.

De waardeontwikkeling en verkoopbaarheid van panden in het bevingsgebied zijn de belangrijkste onderzoeksthema's. Aandachtspunten zijn ook de gevolgen voor de gemeentelijke financiën en de kredietverlening in het gebied.

Opvallend is dat de onderzoekers niet gaan werken met een gemeentelijke gebiedsindeling. Die vinden ze te grof. De zwaarte van aardbevingen kan immers binnen een gemeente sterk verschillen, aldus de wetenschappers.

Postcodegebieden

In plaats daarvan delen ze de huizen meer fijnmazig in naar postcodegebied. Het wordt dan ook gemakkelijker een aantal andere kenmerken bij het onderzoek te betrekken, zoals de structuur van de ondergrond.

Uiteindelijk moet er een betrouwbare database komen, die ook toegankelijk is voor overheden, burgers, onderzoekers en andere belanghebbenden. In die database is per huis een uitgebreide beschrijving opgenomen, alsmede de schade- en de bevinggeschiedenis.

Maatregelen

 

De studie moet leiden tot maatregelen die de verstoring van de woningmarkt in Groningen op kunnen heffen. Ook worden voorstellen gedaan voor een ‘faire' compensatieregeling van bewoners van de negen gemeenten.

 

Bron: Dagblad van het Noorden