Bouwkundig advies woningen Loppersum: nieuwbouw

De bewoners van de 43 woningen in Loppersum die de afgelopen maanden zijn geïnspecteerd, zijn tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de uitkomsten van onderzoeken naar opties voor bouwkundig versterken. Dit blijkt voor deze woningen technisch complex, kostbaar en ingrijpend. Het advies luidt dan ook: niet bouwkundig versterken maar opties voor nieuwbouw onderzoeken. In Vastgoed 3 vindt u een uitgebreid artikel over makelen in Groningen.

Met de bewoners wordt over bovenstaande conclusies verder in gesprek gegaan. Op een informatiebijeenkomst op 14 april – georganiseerd door gemeente Loppersum, Centrum Veilig Wonen en NAM - is aan de bewoners meegedeeld dat de woningen niet acuut onveilig zijn. Op dit moment voldoen ze aan de bouwnormen onder normale omstandigheden. Omdat de woningen zich bevinden in het centrum van het aardbevingsgebied en in de toekomst bestand moeten zijn tegen mogelijk zwaardere bevingen zijn bouwkundige versterkingsmaatregelen nodig.

Inspectie

Naar aanleiding van inspecties van soortgelijke woningen in Winsum, Bedum en Ten Boer hebben bewoners begin dit jaar zorgen geuit en vragen gesteld over de kwaliteit van hun woning in Loppersum. Daarop zijn vanaf februari alle woningen uitgebreid van binnen en buiten geïnspecteerd waarbij bouwkundige gebreken aan de orde kwamen. Deze gebreken waren overigens anders van aard dan de woningen in Winsum e.o. Ook het type huizen is anders. De inspectieresultaten zijn op 2 maart met de bewoners gedeeld: zij kozen toen voor uitstel van reparatie om meer duidelijkheid te verkrijgen over maatregelen die nodig zijn om de woning volgens de geldende normen bouwkundig te kunnen versterken.

Nu duidelijk is geworden dat door een combinatie van factoren (zoals de locatie, het woningtype, funderingstype en het type vloer van de eerste verdieping) bouwkundig versterken een zeer ingrijpende en langdurige operatie wordt, krijgen de bewoners het advies om opties voor nieuwbouw te onderzoeken.

Bewonersbegeleiding

De informatiebijeenkomst was constructief: er zijn de eerste afspraken gemaakt voor de toekomst. Met de bewoners zullen de komende tijd individuele gesprekken worden gevoerd zodat zij een goede, weloverwogen beslissing kunnen nemen. Daarnaast wordt hen door zowel Centrum Veilig Wonen als gemeente Loppersum bewonersondersteuning aangeboden. Indien de bewoners een collectief willen vormen zal gemeente Loppersum hen hierbij faciliteren.

In Vastgoed 3 vindt u een uitgebreid artikel over makelen in Groningen.

Bron: Centrum Veilig Wonen

http://www.centrumveiligwonen.nl/nieuws/onderzoek-naar-bouwkundig-verste...