Blok neemt advies FSC voor verdere verlaging LTV niet over

Minister Stef Blok van Wonen neemt het advies van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) om een hypotheek te maximeren op 90% van de woningwaarde, niet over. Het kabinet, zegt hij in een interview met het fd, heeft de problemen op de woningmarkt al in een vroeg stadium aangepakt. Ook het Centraal PLanbureau en de Tweede Kamer hebben het advies verworpen. 

Blok, de Tweede Kamer en het Centraal Planbureau reageerden gisteren allemaal afkeurend op het voorstel van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) onder voorzitterschap van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, om het maximaal te lenen hypotheekbedrag te verlagen naar 90 procent van de waarde van het huis. In de huidige kabinetsplannen zakt de grens langzaam naar 100 procent, te bereiken in 2018. Praktisch alle partijen vinden die maatregelen ver genoeg gaan. Ook de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Verenging van Makelaars reageerden al afwijzend op het advies

PvdA:  "slecht idee"

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch vindt het voorstel van het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), waar Knot de voorzitter van is, een slecht idee. “Kopers zijn in de nieuwe hypotheekregels al verplicht om het bedrag in dertig jaar af te lossen. Dat biedt meer dan voldoende zekerheid voor zowel kredietverleners als voor de kopers”, aldus Monasch. “Strengere normen zijn ook slecht voor de bouw en de doorstroming op de woningmarkt. Mensen die een huis willen kopen hebben behoefte aan rust en zekerheid. Dit soort voorstellen draagt daar niet aan bij.”

VVD: "belachelijk advies"

Ook de VVD is tegen. Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het is een belachelijk advies. In het regeerakkoord staat een afbouw tot 100 procent en die staat nog steeds wat de VVD betreft.” VVD'er Roald van der Linde vreest dat veel starters op de woningmarkt de dupe worden, als de norm verder zou worden verlaagd. “Zij zullen dan flink en langer moeten sparen voordat zij hun eerste woning kunnen kopen. De gevolgen voor de economie en woningmarkt zijn aanzienlijk. Het is direct van invloed op huizenprijzen, door de dalende vraag zal er ook minder bouw zijn van nieuwe koopwoningen. De VVD wil rust op de woningmarkt.”

D66: "Plan treft vooral jonge gezinnen" 

D66-Kamerlid Wouter Koolmees reageert eveneens afwijzend. “Er is al fors ingegrepen op de woningmarkt. Zo is de hypotheekrente aangepakt en moeten mensen verplicht aflossen.” Het idee is vooral slecht voor gezinnen met jonge kinderen, vreest hij. “Denk aan bijvoorbeeld hoge kosten voor de kinderopvang en verplichte hoge pensioenpremies.”

CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) ziet evenmin heil in het advies van het Financieel Stabiliteitscomité om de maximale leencapaciteit van huizenkopers verder te beperken. "Afhankelijk van de wijze van invoering daalt de gemiddelde huizenprijs op korte termijn met circa 3%", schrijft het belangrijkste economische adviesbureau van de regering. "De maatregel heeft ook negatieve gevolgen voor de economie doordat de bouwsector geraakt zal worden."

Minister Blok neemt advies niet over

In een interview aan het fd laat minister Blok weten het advies om de Loan to Value nog verder te laten zakken, niet over te nemen. 

 

U leest het interview met Stef Blok op fd.nl