2.500 geplande woningen onzeker in regio Zuidoost-Brabant

Het Stedelijk Gebied Eindhoven trapt hard op de rem wat betreft nieuwbouwplannen ‘in het groen’. Grote delen van nieuwbouwplannen in Best (Aarle), Helmond (Brandevoort-Noord), Nuenen (Nuenen-West), Veldhoven (Zilverackers) en Waalre (Waalre-Noord) worden in de ijskast gezet.

Het Waalrese uitbreidingsplan Ekenrooi-Zuid gaat in zijn geheel in de wacht. Dit zijn de besturen van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) overeengekomen.

Directe bouwtitel

In totaal gaat het om ruim 2.500 woningen. Als later blijkt dat er toch behoefte is aan nieuwbouw op uitbreidingslocaties, dan wordt er eerst gebouwd in Waalre. De twee locaties daar krijgen bij voldoende vraag een zogeheten directe bouwtitel. Voor delen van de plannen Aarle (310 woningen op een totaal van 880), Brandevoort-Noord (600/1.500), Nuenen-West (425/1.475) en Zilverackers (800/1.250) geldt dat de noodzaak ervan moet worden aangetoond.

Veel vraag naar kleinere woningen

De koerswijziging is het gevolg van een veranderde vraag naar woningen. Omdat de groepen expats, net afgestudeerden, starters, arbeidsmigranten en senioren groeien, is er op dit moment vooral behoefte aan kleinere woningen dichtbij stedelijke voorzieningen. Er wordt de komende jaren dan ook met voorrang gebouwd binnen de bestaande bebouwde kommen (inbreiding) en dan met name in Eindhoven.

Gemeentes trekken samen op

Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre trekken sinds een aantal jaren op het gebied van woningbouw samen op. Dit nadat was gebleken dat ze elkaar met uitbreidingslocaties aan het beconcurreren waren. Eerder al werden deze plannen ingekrompen en meer onderscheidend gemaakt, om concurrentie tegen te gaan.

Mogelijk planschadeclaims

Nu duidelijk is dat (grote delen van) bouwplannen onzeker zijn geworden, worden de betreffende gemeenten mogelijk geconfronteerd met planschadeclaims van projectontwikkelaars. Die hebben op de genoemde uitbreidingslocaties al gronden in bezit of hebben anderszins afspraken gemaakt met de gemeenten. “Als er claims komen, gaan we kijken of we kunnen uitwijken naar andere plekken binnen het Stedelijk Gebied”, zegt Frans Stienen, wethouder in Helmond en portefeuillehouder Wonen SGE. Die plekken moeten dan gevonden worden op inbreidingslocaties: plekken die eerder al bebouwd waren.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft op dit punt een voorname toezegging van de provincie gekregen, stelt Stienen. “In 2018, 2019 en 2020 kunnen we binnenstedelijk qua aantallen bouwen wat we willen, zonder dat de provincie zienswijzen zal indienen.”

Bron: Eindhovens Dagblad